ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Jeugd en Burgerschap

Beginpagina > NL > Onze diensten > Jeugd en Burgerschap

In tegenstelling tot de rest van het land stellen we vandaag een duidelijke verjonging van de Brusselse bevolking vast. Een groot deel van deze jeugd verkeert evenwel in een bijzonder kwetsbare situatie en krijgt vaak geen begeleiding.

Ze wordt enerzijds geconfronteerd met grote sociaal-economische moeilijkheden en dus met een gebrek aan middelen om ontplooiingsactiviteiten te kunnen uitoefenen, en anderzijds met kennis en waarden die niet langer worden overgedragen. Deze toestand versterkt de generatieconflicten, de gewelduitbarstingen en het onveiligheidsgevoel. Om hieraan te verhelpen werd een programma ingevoerd om de jongeren educatief bij te staan, voornamelijk in de sociaal en economisch achtergestelde wijken. Het animatiepersoneel heeft dan ook tot taak om:

  • Deze jongeren te helpen om een structuur in hun leven te brengen;
  • Het bijbrengen van normbesef en respect voor de medemens via spelsituaties, waarbij tegelijkertijd ook waarden als respect en solidariteit worden aangeleerd (bijbrengen van burgerzin) ;
  • Preventieve en educatieve informatieactiviteiten aanbieden aan de jongere en/of zijn ouders;
  • De talenten van de jongeren opsporen en hen de mogelijkheid bieden om ze concreet te gebruiken;
  • De jongeren via sportieve, creatieve en culturele activiteiten de hulpmiddelen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de formulering, de verwezenlijking en de evaluatie van een project;
  • Collectieve of gemeenschapsprojecten invoeren die het ontstaan van sociale problemen en dus van geweld voorkomen
x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |