ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Jobs

Beginpagina > NL > Jobs

 • Bravvo is voor haar dienst preventie van conflicten op zoek naar een Lokale bemiddelaar (m/v) voor een vervanging.

  De lokale bemiddelaar voorziet alternatieve bemiddeling voor de burgers bij interpersoonlijke conflicten (burenruzies, beledigingen, nachtlawaai, familiale conflicten enz.). De bemiddelaar gaat in de eerste plaats preventief te werk en zoekt de meest duurzame oplossing voor conflicten en/of wil vermijden dat conflicten ontaarden.
 • Bravvo is op zoek naar een Adjunct-Directeur (M/V)

  De Directie Preventie is één van de directies van het Departement Organisatie. Haar belangrijkste opdrachten zijn gebaseerd op de principes van de geïntegreerde preventie, van de verbetering van de stedelijke veiligheid en de strijd tegen de sociale uitsluiting, van de herwaardering van het leven in de stad en de participatie van de burgers aan en bij de Stadspolitiek. De vereniging biedt ook politieke ondersteuning in het beleid rond de thema’s van preventie en veiligheid en van stedelijke ontwikkeling. De operationele werking van deze Directie gebeurt via de vzw Bravvo (www.bravvo.be) De organisatie is actief op het grondgebied van de Stad Brussel, met voorrang voor de wijken die, na diagnose, meer menselijke en financiële middelen vereisen. De activiteiten van de VZW worden gesubsidieerd door het Veiligheids- en Preventiecontract ( Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en Ministerie van het Brussels Gewest) en het Grootstedenprogramma (Federale Overheidsdienst Sociale Zaken).
 • Bravvo is op zoek naar een sociale werker (M/V) voor de Cel Radicalisering

  De sociale werker ondersteunt het team dat individuele begeleiding biedt, onder toezicht van de projectverantwoordelijke. De sociaal werker staat ook in voor de administratieve opvolging van de lopende dossiers.
 • Bravvo is voor de cel wijkcontracten en het stripparcours van de Stad Brussel op zoek naar een ondersteunend technisch medewerker (M/V).

  De medewerker is verantwoordelijk voor 50% van zijn werktijd voor de ondersteuning en de opvolging ervan, in samenwerking met de projectleider en de verantwoordelijke voor de openbare ruimten, van alle operaties gekoppeld aan de verschillende programma’s van de wijkcontracten (gebouwen en openbare ruimtes) en dat gedurende de 50 maanden van de uitvoering en de 30 maanden van de uitwerking van de wijkcontracten. De overige 50% van zijn tijd is hij verantwoordelijk voor het stripparcours van de stad Brussel. Hij is de gesprekspartner tussen de stadsdiensten met als doel de verwezenlijking van het stripparcours.
 • Bravvo zoekt, voor de as Jeugd en Burgerschap, een Coördinator Jeugdcentra (M/V)

  De coördinator van het Jeugdcentrum stuurt, onder toezicht van de coördinatie van de as, de activiteiten en de verschillende projecten van het centrum. Hij/zij leidt en steunt zijn/haar team bij de uitwerking en uitvoering van de projecten en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de overeenstemming met de doelstellingen van emancipatie, waardering en ontplooiing van de jongeren.
 • BRAVVO zoekt, voor de as Jeugd en Burgerschap, een Coördinator Jeugdcentra (M/V)

  De coördinator van het Jeugdcentrum stuurt, onder toezicht van de coördinatie van de as, de activiteiten en de verschillende projecten van het centrum. Hij/zij leidt en steunt zijn/haar team bij de uitwerking en uitvoering van de projecten en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de overeenstemming met de doelstellingen van emancipatie, waardering en ontplooiing van de jongere
 • Bravvo is voor haar dienst preventie van conflicten op zoek naar een Lokale bemiddelaar (m/v)

  De lokale bemiddelaar voorziet alternatieve bemiddeling voor de burgers bij interpersoonlijke conflicten (burenruzies, beledigingen, nachtlawaai, familiale conflicten enz.). De bemiddelaar gaat in de eerste plaats preventief te werk en zoekt de meest duurzame oplossing voor conflicten en/of wil vermijden dat conflicten ontaarden.
 • Hoe solliciteren bij BRAVVO?

  Als u interesse hebt voor een werkaanbieding, als u zich spontaan bij ons wilt aanbieden of als u stage wilt volgen bij één van onze diensten, kunt u de volgende stappen ondernemen.
x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |