ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Jobs

Beginpagina > NL > Jobs

 • Bravvo is op zoek naar een psychosociale werker (M/V) voor haar cel ‘Preventie van het radicalisme.

  Onder de verantwoordelijkheid van de leider van de cel, doet de psychosociale werker de individuele opvolging van personen die met dit fenomeen te maken krijgen. Hij begeleidt en steunt meer algemeen de gezinnen die met deze problematiek geconfronteerd worden. Hij/zij volgt het thema op in het netwerk van interne en externe partners en op de sociale media.
 • Bravvo is op zoek naar een psychosociale werker (M/V) voor haar cel ‘Preventie van het radicalisme.

  Onder de verantwoordelijkheid van de leider van de cel, doet de psychosociale werker de individuele opvolging van personen die met dit fenomeen te maken krijgen. Hij begeleidt en steunt meer algemeen de gezinnen die met deze problematiek geconfronteerd worden. Hij/zij volgt het thema op in het netwerk van interne en externe partners en op de sociale media.
 • Bravvo is op zoek naar een Ploegleider voor de Bruciteam (M/V) voor zijn cel openbare rust.

  Onder de directe toezicht van zijn hiërarchie, de ploegleider, als eerste graad van de hiërarchie begeleidt de stewards die deel uitmaken van de Bruciteam en volgt het geleverde werk op. Om dit te doen oefent hij controle, begeleidende, informatieve en representatieve activiteiten uit. De algemene doelstellingen van de Cel zijn de volgende: het doorgeven (ogenblikkelijk ) van informatie en vaststellingen naar de partnerdiensten, de opvolging van het antwoord op de vaststellingen, preventie , reactie en gezond verstand. Het ultieme doel is het verbeteren van de levensomstandigheden, zowel van de omwonenden als de werknemers en de toeristen die gebruikmaken van de voetgangerszone.
 • BRAVVO zoekt, voor de as Jeugd en Burgerschap, een Coördinator Jeugdcentra (M/V)

  De coördinator van het Jeugdcentrum stuurt, onder toezicht van de coördinatie van de as, de activiteiten en de verschillende projecten van het centrum. Hij/zij leidt en steunt zijn/haar team bij de uitwerking en uitvoering van de projecten en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de overeenstemming met de doelstellingen van emancipatie, waardering en ontplooiing van de jongere
 • Bravvo is voor haar dienst preventie van conflicten op zoek naar een Lokale bemiddelaar (m/v)

  De lokale bemiddelaar voorziet alternatieve bemiddeling voor de burgers bij interpersoonlijke conflicten (burenruzies, beledigingen, nachtlawaai, familiale conflicten enz.). De bemiddelaar gaat in de eerste plaats preventief te werk en zoekt de meest duurzame oplossing voor conflicten en/of wil vermijden dat conflicten ontaarden.
 • Hoe solliciteren bij BRAVVO?

  Als u interesse hebt voor een werkaanbieding, als u zich spontaan bij ons wilt aanbieden of als u stage wilt volgen bij één van onze diensten, kunt u de volgende stappen ondernemen.
x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |