ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Nieuws

Beginpagina > NL > Nieuws

 • Nous sommes Bruxellois - Wij zijn Brusselaars

  Het gaat goed met de Brusselse gezelligheid en het samenleven. De actualiteit verandert daar weinig aan. Dit is de vaststelling van de preventiecel tegen het radicalisme van de Stad Brussel. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar werd een videoclip van 2’30 gemaakt, die dat duidelijk weergeeft. BRAVVO VZW 2016 from Bravvo Asbl Vzw on Vimeo.
 • Terug naar school : NOTA BENE wil u hierbij helpen

  Van 24 augustus tot 4 september kunt u bij NOTA BENE terecht voor vragen in verband met het onderwijs: veranderen van school of studierichting, beroep tegen studieresultaat of schorsing enz.
 • Safe in the city: 4 nieuwe animatiefilmpjes in de strijd tegen gauwdiefstal in Brussel en Elsene

  Deze zomer wordt de preventiecampagne ‘Safe in the City’] nieuw leven ingeblazen met de verspreiding van 4 animatiefilmpjes. Met dit nieuw campagnemiddelen, voornamelijk bestemd voor toeristen, willen de preventiediensten van de Stad Brussel en de gemeente Elsene, alsook de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene hun strijd tegen gauwdiefstal opvoeren. Zij konden rekenen op medewerking van Brussels Hotels Association, MAD Brussels en de voornaamste actoren in de Brusselse toeristische sector.
 • Operatie Rozet 2015: “Blijf van mijn deur!”

  Is uw voordeur goed beveiligd? Is ze voorzien van een veiligheidsrozet? Kan de cilinder van het slot gemakkelijk afgebroken worden? Is er een opening tussen de deur en de deurpost waar inbrekersgereedschap tussen kan? BRAVVO brengt de veiligheid van 5.000 Brusselse voordeuren in kaart.
 • Bezoek van Zijne Majesteit de Koning aan het Jeugdcentrum Loco-Motive

  Yvan MAYEUR, Burgemeester, en Faouzia HARICHE, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en het Jonge Kind hebben het genoegen aanstaande woensdag 29 april 2015 tussen 14.30 et 16.45 uur Zijne Majesteit de Koning te ontvangen voor een bezoek aan de verschillende jeugdstructuren in de Noordwijk. Lees het programma en het persdossier.
 • Woninginbraak? 1 dag niet!

  Het initiatief – gedragen door de overheid en de politie – moet burgers bewustmaken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraak. Op de website [**www.1dagniet.be*] kan je je eigen initiatief posten en vind je tal van preventietips en originele ideeën van andere initiatiefnemers. De vzw BRAVVO, dienst preventie van de Stad Brussel en de politiezone Polbru deelen actief aan deze initiatief mee.
 • We zoeken voor onze jeugdcentra nederlandstalige lesgevers !

  We zoeken voor onze jeugdcentra nederlandstalige lesgevers voor naschoolse begeleiding voor nederlandse cursus. Info : 02/279.65.54
 • Feest van de Jeugd

  De Stad Brussel en de Vzw Bravvo organiseert Zaterdag 13 september 2014 het Feest van de Jeugd en wil zo de sociale mix bevorderen en een band creëren tussen de verschillende bevolkingsgroepen: kinderen, tieners, volwassenen,...
 • Projectoproep : feest van van de kunstenaars uit de noordwijk

  Kunstenaars die in de Noordwijk wonen en hun talent willen tonen, kunnen zich tot 20 september 2014 inschrijven voor een feest dat in november 2014 zal plaatsvinden.
 • Terug naar school : NOTA BENE wil u hierbij helpen

  De vakantie zit erop. De dienst Nota Bene van de vzw BRAVVO, in het kader van het campagne « la rentrée faut y penser! », biedt een gratis permanentie aan voor jongeren en hun ouders die moeilijkheden hebben om een school te vinden.

0 | 10 | 20

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |