ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Preventie door alternatieve straffen en maatregelen

Beginpagina > NL > Onze diensten > Preventie door alternatieve straffen en maatregelen

Deze as brengt op plaatselijk niveau twee omkaderingsprocessen voor alternatieve maatregelen en straffen in toepassing.

Deze as groepeert de diensten die de strafuitvoering omkaderen (gemeenschapswerk, autonome werkstraf) in het kader van het strafrecht of het gemeentereglement.

Twee concepten bepalen de uitwerking van deze projecten:

  • een diversificatie van de sancties of herstelprocedures die overeenkomen met de feiten van delinquentie of onburgerlijk gedrag en een betere aanpassing van het antwoord dat op deze feiten gegeven wordt, rekening houdend met slachtoffer zowel als dader;
  • een daadwerkelijk antwoord, ook op feiten die slechts matig belangrijk zijn, waarbij verantwoordelijkheidszin en een herinnering van de norm volgens de verstrekkers mogelijk is.
x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |