ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Preventie van conflicten

Beginpagina > NL > Onze diensten > Preventie van conflicten

Deze as heeft als doelstelling een harmonieuze samenleving te behouden of te herstellen en te verhinderen dat moeilijke interpersoonlijke situaties ontaarden. De bemiddelingsprojecten voeren mechanismen in om de communicatie te bevorderen en om het sociale weefsel te herstellen.

Hiervoor worden de mensen zelf actoren van de verandering. In alle gevallen bestaat de taak van de bemiddelaar erin de partijen bij de regeling van een conflict bij te staan.

De eigenschappen van de bemiddelingsprojecten

  • Herstellen van het sociale weefsel: via tussenkomsten om de orde te herstellen proberen de bemiddelingsdiensten stroomopwaarts conflicten te beheersen. Doel: een breuk in het sociale weefsel voorkomen.
  • De agenten staan in voor communicatie en zijn bemiddelaar tussen de hoofdrolspelers: de bemiddelaar komt tussen als een derde persoon, als een tussenpersoon die buiten het conflict staat. Hij probeert alle voorwaarden te scheppen die gunstig zijn om tot een oplossing voor het conflict te komen. Met deze tussenkomst wil men de betrokkenen afstand laten nemen van het feit om vervolgens een aanzet tot communicatie mogelijk te maken.
  • Een ruimte voor vertrouwen, voor verandering en voor emancipatie met als doel de hoofdrolspelers hun leven en hun veranderingen zelf in handen te laten nemen. De bemiddeling garandeert een omgeving voor autonomie en vertrouwen, geschikt voor de ontwikkeling van voorwaarden die gunstig zijn voor verandering.

Dankzij een aantal uitwisselingen konden banden worden gesmeed tussen al deze projecten, voornamelijk rond Eurobemiddeling URBACT, en werden ontmoetingsdagen georganiseerd tussen alle bemiddelaars en het project van de bemiddelingsantennes in de wijken.

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |