ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Bravvo is op zoek voor zijn algemene coördinatie naar een Project Manager (...)

Bravvo is op zoek voor zijn algemene coördinatie naar een Project Manager (M/V) voor transversale projecten.

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De missie van de vzw is de uitvoering van de preventie en veiligheidspolitiek van de stad Brussel. Dit wordt vertaald door de aanwending van talrijke programma’s en projecten. In het kader van de constante evolutie van onze professionele opdrachten, zouden we de digitalisatie en optimalisatie van velerlei processen willen versterken : de implementatie van Sharepoint® en de digitalisering van het beheer van de documenten, de uitbreiding van de interne databank FLUX, die alle constataties binnen de publieke ruimte inhoudt, de digitalisering van individuele dossiers van cliënten, de digitale verwerking van de klachten van burgers en de implementatie van een geïntegreerde en digitale opvolgingstool voor de strategische doelstellingen en de indicatoren.
De Project Manager werkt onder de directe verantwoordelijkheid van de Directie. Hij/zij initieert en stuurt de verschillende projecten met als doel de permanente verbetering van de transversale processen.

Verantwoordelijkheden :

-  Analyse van de functionele noden van de organisatie.
-  Het vertalen van de noden in functionele oplossingen – business cases.
-  Nauwe samenwerking met onze IT partner.
-  Beheer van de risico’s verbonden met de projecten.
-  Neemt deel aan het beheer van de nodige veranderingsprocessen.
-  Monitoring van de lopende projecten

In dat verband, hij/zij:

-  Analyseert de functionele noden van de diensten.
-  Vertaalt de noden in functionele oplossingen.
-  Stelt een business case op.
-  Stelt een project plan op (doelstellingen – fasen – middelen-kalender).
-  Verzekert de monitoring van de projecten.
-  Beheert de risico’s eigen aan de projecten.
-  Communiceert over de stand van zaken ( Directie-interne klanten-IT partners)

- Zijn/haar profiel :

-  Master diploma
-  Minimum 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
-  Tweetalig NL/FR
-  Strategische en functionele vermogensanalyse
-  Ervaring in projectbeheer
-  In staat zijn om een faciliterende rol te spelen in veranderingsprocessen
-  Goede communicatievaardigheden
-  Goede relationele vaardigheden
-  Overtuigingsvermogen
-  Adaptatievermogen en flexibiliteit t.a.v. gesprekspartners
-  Synthese gericht
-  Capaciteiten om vergaderingen te leiden en te begeleiden

Wij bieden aan :

-  Een motiverende werkomgeving.
-  Een contract voor bepaalde duur, voltijds.
-  Een loon volgens de barema’s van de stad Brussel (niveau A1), relevante ervaring wordt in acht genomen (onder bepaalde voorwaarden).
-  Zou u een diploma in het buitenland verkregen hebben is een equivalentie verleend door één van de gemeenschappen noodzakelijk.
-  Verschillende aanvullende voordelen: talrijke mogelijkheden voor opleidingen, voordelen voor de gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de stad, extralegale verlofdagen, MIVB abonnement, eindejaarspremie,…

Herkent u zichzelf in dit profiel, twijfel niet om ons u CV en motivatiebrief doortesturen via mail op het adres jobs chez bravvo.org onder de referentie “Project Manager”. Alle kandidaturen die de referentie niet gebruiken worden niet in acht genomen.
De vzw Bravvo selecteert de kandidaten op basis van hun compétenties en maakt geen onderscheid in leeftijd, gender, etniciteit, geloof, handicap of nationaliteit.

Sluitingsdatum : 1 oktober 2017

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |