ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > BRAVVO is voor de cel Wijkcontracten op zoek naar een verantwoordelijke (...)

BRAVVO is voor de cel Wijkcontracten op zoek naar een verantwoordelijke openbare ruimten (M/V)

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De verantwoordelijke zorgt voor de opvolging van alle projecten van de openbare ruimten in het kader van de wijkcontracten.
Hij is de gesprekspartner en de schakel tussen alle diensten van de Stad, het Gewest, de Federale Staat (FODMV) en de openbare instanties.

Taken:

-  Werkt in samenwerking met de projectleiders van de Wijkcontracten voor de opvolging van het geheel van de openbare ruimten;
-  Opvolging van alle projecten voorbij de termijn van 50 maanden van de uitvoering van de wijkcontracten;
-  Zorgt voor de goede coördinatie tussen de betrokken gemeentelijke, gewestelijke en federale diensten, zowel in de uitwerkingsfase van de projecten als tijdens de uitvoering ervan (studiebureau, ondernemers ...);
-  Opmaak van de schetsen en voorontwerpen voor een aantal kleinere projecten om de opgelegde uitvoeringstermijnen te respecteren;
-  Stelt de lastenboeken op en is verantwoordelijk voor de opvolging van het opstarten van de overheidsopdrachten (studies en werken);
-  Helpt bij het voorstellen van de betreffende projecten in het kader van het participatief proces (bewonersvergaderingen ...).

Profiel:

-  Architect, ingenieur-architect;
-  Een project kunnen beheren (opstarten, opvolging, evaluatie, raming en opmetingsstaten);
-  Minstens vijf jaar ervaring is onontbeerlijk (project, opmaak bestekken, werfopvolging);
-  Technische kennis betreffende ruimtelijke ordening en architectuur;
-  Kennis van de administratieve processen en regels in verband met de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen en de procedures voor de openbare aanbestedingen;
-  Zin voor organisatie;
-  Zelfstandig kunnen werken;
-  Tweetalig of goede kennis van de tweede landstaal;
-  Kennis van informatica is onontbeerlijk (bureauticaprogramma’s, DAO, Excel, Word, Autocad ...).

Wij bieden:

-  Een jonge en motiverende werkomgeving;
-  Een voltijds contract van onbepaalde duur;
-  Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel (Niveau A), waarbij rekening wordt gehouden met relevante ervaring;
-  Verschillende bijkomende voordelen: opleidingsmogelijkheden, tussenkomst in de gezondheidskosten in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale vakantiedagen, MIVB-abonnement.
-  Indien u uw diploma in het buitenland behaald hebt, willen wij u vragen een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen.

Is deze job iets voor u? Stuur dan snel uw cv en motivatiebrief naar jobs chez bravvo.org met de vermelding “Verantwoordelijke openbare ruimten van de Wijkcontracten”. Kandidaatstellingen zonder verwijzing naar deze werkaanbieding komen niet in aanmerking.

Uiterste datum: 01/09/2017

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |