ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > BRAVVO zoekt, voor de as Jeugd en Burgerschap, een Coördinator Jeugdcentra (...)

BRAVVO zoekt, voor de as Jeugd en Burgerschap, een Coördinator Jeugdcentra (M/V)

De coördinator van het Jeugdcentrum stuurt, onder toezicht van de coördinatie van de as, de activiteiten en de verschillende projecten van het centrum. Hij/zij leidt en steunt zijn/haar team bij de uitwerking en uitvoering van de projecten en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de overeenstemming met de doelstellingen van emancipatie, waardering en ontplooiing van de jongere

Taken:

-  Het pedagogisch beleid van de structuur uitvoeren
-  Ondersteunt het animatieteam in de uitwerking en uitvoering van zijn projecten, en stelt ook het begrotingsplan op.
-  Het animatieteam ondersteunen in de uitwerking en uitvoering van zijn projecten
-  Bijdragen aan de vastlegging van de promotie-instrumenten voor de activiteiten
-  De bij de doelgroep uitgevoerde acties evalueren
-  Bijwerken van de maandverslagen, de evaluaties, de planning van activiteiten
-  Opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag (met de leden van zijn/haar team)
-  Beheren van het maandbudget van het team en opmaken van een jaarlijkse budgetraming.
-  Het team op dynamische en verantwoordelijke manier begeleiden via wekelijkse teamvergaderingen en regelmatige individuele opvolgingsgesprekken.
-  Onthaalt het nieuwe personeel van het Centrum (animatoren, externe interveniënten,…) : onthaal- en evaluatiegesprekken tijdens de proefperiode.
-  Voert jaarlijkse evaluatiegesprekken met elk lid van zijn team
-  Beheert de verlofaanvragen van zijn team
-  Controleert de gepresteerde uren en bezorgt ze aan het secretariaat van de as
-  Neemt actief deel aan de coördinatievergaderingen.
-  Licht zijn team in over elke actie die zowel door de raad van bestuur als door de coördinator wordt gestimuleerd.
-  Neemt actief deel (en doet de leden van zijn team deelnemen) aan de interne vergaderingen bij BRAVVO (ISO, AG,…)
-  Neemt actief deel aan de sociale coördinatievergaderingen
-  Creëert synergieën met de partners binnen BRAVVO alsook met het lokale netwerk en bevordert de oprichting van partnerschappen
-  Neemt deel aan de wijkfeesten en aan andere culturele evenementen

Profiel:

-  Bachelor in menswetenschappen (algemene opvoeding, psychologie, mensenwetenschappen)
-  Eerdere ervaring in de animatiesector en jeugdcentra of –huizen (of elke andere structuur die deze doelgroep bereikt) is gewenst
-  Minstens 3 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.
-  Projectmanagement
-  Teamleider
-  Analytische geest
-  Zin voor synthese
-  Luisterbereid,
-  Redactionele vaardigheden
-  Goede relationele vaardigheden
-  Communicatievaardigheden
-  Flexibel
-  Nederlandstalig of Franstalig met een goede kennis van de andere taal

Wij bieden:

-  Een jonge en motiverende werkomgeving
-  Een voltijds vervangingscontract
-  Een loon volgens het barema van de Stad Brussel (B4) waarbij rekening wordt gehouden met relevante ervaring.
-  Diverse extra voordelen: talrijke opleidingsmogelijkheden, voordelige gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale verlofdagen, MIVB-abonnement,…
-  Werkuren: van 12 u tot 19.30 u. en van dinsdag tot zaterdag.

Indien u uw diploma in het buitenland behaald hebt, vragen wij u een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen, afgeleverd door één van de Gemeenschappen.

Als dit profiel bij jou past, stuur ons dan snel je CV en je sollicitatiebrief per e-mail naar jobs chez bravvo.org met de vermelding "Coördinator Jeugdcentra". Kandidaturen die het jobaanbod niet als onderwerp vermelden zullen niet in aanmerking worden genomen.

Uiterste indieningsdatum van de kandidaturen: 01/12/2017

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |