ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Preventie door alternatieve straffen en maatregelen > Bemiddelingsprocedure in het kader van de administrative boetes

Bemiddelingsprocedure in het kader van de administrative boetes

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De diensten BRAVVO (SEMJA, juridische eerstelijnsdienst, plaatselijke bemiddeling) worden aldus gemobiliseerd om voor elk dossier een aangepast alternatief te bieden: bemiddeling tussen de auteur en het slachtoffer, opleiding, enz.

95 Emile Jacqmainlaan - 1000 Bruxelles
Priscille Nève : 02/279.47.78

Grégory Herbert, ombudsman AB
mediationreparatrice.bravvo chez gmail.com

We hebben ook een tweetalige boekje over administratieve sancties gepubliceerde.

Respect mode d’emploi
Respect, gebruiks aanwijzing
x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |