ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Bravvo is op zoek naar een animator/-trice voor de dienst Jeugd en (...)

Bravvo is op zoek naar een animator/-trice voor de dienst Jeugd en Burgerschap.

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De dienst Jeugd en Burgerschap zet acties en activiteiten op touw die gunstig zijn voor de ontwikkeling van jongeren tussen 12 en 18 jaar in de Stad Brussel, en die hen op weg helpen naar een leven als verantwoordelijke burgers in een democratische, solidaire en kleurrijke samenleving waar plaats is voor alle culturen.
De animator/-trice van het jeugdcentrum speelt een cruciale rol in de dagelijkse werking van het pedagogisch project van het centrum, via de uitwerking en begeleiding van educatieve, creatieve, culturele en sportieve (groeps-)activiteiten of acties.

Taken:

-  Contact leggen en een vertrouwensband scheppen met de jongeren, en toezien op hun goede integratie in het jeugdcentrum
-  Educatieve, creatieve, culturele en sportieve groepsactiviteiten/-acties bedenken, uitwerken en organiseren met het oog op de ontwikkeling van actieve, geëngageerde burgers
-  Projecten voor en door jongeren uitwerken en hen begeleiden bij de organisatie en het beheer ervan
-  Het reglement van het centrum laten gelden
-  Actief bijdragen tot de dynamiek binnen het team (teamvergaderingen, interne communicatie, de ontwikkeling van pedagogische projecten van het centrum enz.)
-  Samenwerken met andere actoren en partners van de organisatie
-  Verslag uitbrengen over het werk van het centrum aan oversten en subsidiërende overheden

Profiel:

-  Minstens over een diploma hoger secundair onderwijs beschikken, aangevuld met een opleiding tot animator/-trice
-  Minstens twee jaar ervaring hebben in de begeleiding van jongeren tussen 12 en 18 jaar
-  De animatietechnieken onder de knie hebben
-  Een teamspeler zijn
-  Over organisatietalent beschikken
-  Flexibel zijn
-  In staat zijn conflicten op te lossen
-  In staat zijn een groep te leiden
-  In staat zijn projecten te beheren (gezamenlijke en gemeenschappelijke)
-  Vlot zijn in de omgang met een multicultureel en breed publiek
-  Zich kunnen vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturaliteit van Bravvo en bereid zijn om zich in te zetten voor de gemeenschap

Wij bieden u:

-  Een jonge en motiverende werkomgeving.
-  Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.
-  Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel (Niveau C), met inachtneming van relevante ervaring.
-  Verschillende bijkomende voordelen: voordelige gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale vakantiedagen, MIVB-abonnement, maaltijdcheques enz.
-  Werkuren: van dinsdag tot zaterdag, van 12 tot 19.30 uur
Indien u een diploma in het buitenland heeft behaald, is een gelijkwaardigheidsattest, afgeleverd door een van de gemeenschappen, verplicht.
Is deze job iets voor u? Aarzel dan zeker niet om uw cv en motivatiebrief per e-mail te versturen naar jobs chez bravvo.org, met “18-ACJ-020” als referentie. Kandidaturen zonder deze referentie in de onderwerpregel worden niet in acht genomen.

Uiterste datum: 20/08/2018

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |