ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Bravvo is op zoek naar een preventie adviseur voor psychosociale risico’s (...)

Bravvo is op zoek naar een preventie adviseur voor psychosociale risico’s (M/V).

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Binnen het kader van de wet op welzijn op het werk, begeleidt u de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij de applicatie van de preventie maatregelen verbonden met de psychosociale lasten (geweld, moreel en seksuele intimidatie, stress, enz…) .

In dit verband:

-  Uw stelt een politiek van opvolging van de incidenten op .
-  U identificeert de psychosociale risico’s die eigen zijn aan bepaalde werkplaatsen/organisatorische eenheden/arbeidsplaatsen en stelt constructieve maatregelen voor aan de werkgever.
-  U sensibiliseert de personeelsleden, de syndicale organisaties of de leden van de hiërarchische lijn aan de psychosociale risico’s op het werk.
-  U informeert en adviseert de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers over de hun rechten en plichten t.a.v. welzijn op het werk.
-  U luistert actief, organiseert bemiddelingsprocedures of interventies.
-  U maakt en beheerd de individuele dossiers van de sollicitanten.
-  Het kan zijn dat u te maken krijgt met verzoeken om formele psychosociale interventie en preventieve maatregelen voor te stellen aan de werkgever.
-  U schrijft rapporten (risicoanalyses, bezoeken aan werkplekken, individuele interviews, enz.), Brieven (beoordelingen van risicoanalyses, indienen van een formeel verzoek om psychosociale interventie, enz.).
-  U geeft adviezen en voorstellen over het globale preventieplan en het jaarlijkse actieplan.
-  U werkt nauw samen met de preventieadviseur.
-  U blijft op de hoogte van de wetgeving, volgt opleidingen.

- U communiceert met de preventieadviseur en directie over de relevante informatie om te rapporteren over de status van de dossiers en eventuele problemen die zich kunnen voordoen. Profiel :

-  Master in Psychologie, Sociologie, Arbeidswetenschappen, Criminologie.
-  Houder van een specialisatie in de psychosociale aspecten van werk.
-  Kennis van de wetgeving inzake welzijn op het werk.
-  Onderhoudstechnieken.
-  Conflictbeheersing.
-  Groepsanimatie.
-  Actief luisteren.
-  Relationele vaardigheden.
-  Goede mondelinge en schriftelijke communicatie.
-  Respecteren van het beroepsgeheim en vertrouwelijkheid.
-  Autonomie.
-  Goede stressbeheer.
-  Beheer van Excel/word.
-  Goed beheer van de twee landstalen FR/NL.

Wij bieden aan:

-  Een dynamische werkomgeving.
-  Een contract voor onbepaalde duur, halftijds.
-  Een vergoeding (niveau A) berekend op basis van de mogelijke salariswaardering van uw eerdere ervaringen.
-  Verschillende aanvullende voordelen: talrijke mogelijkheden voor opleidingen, voordelen voor de gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de stad, extralegale verlofdagen, MIVB abonnement, eindejaarspremie,…

Zou u een diploma in het buitenland verkregen hebben is een equivalentie verleend door één van de gemeenschappen noodzakelijk.

Erkent u zichzelf in dit profiel, twijfel niet om ons u CV en motivatiebrief doortesturen via mail op het adres jobs chez bravvo.org onder de referentie “18-CPPSY- 017”. Alle kandidaturen die de referentie niet gebruiken worden niet in acht genomen.

Einddatum: 27/05/2018

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |