ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Bravvo is op zoek naar een preventie adviseur voor psychosociale risico’s (...)

Bravvo is op zoek naar een preventie adviseur voor psychosociale risico’s (M/V).

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Binnen het kader van de wet op welzijn op het werk, begeleidt u de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij de applicatie van de preventie maatregelen verbonden met de psychosociale lasten (geweld, moreel en seksuele intimidatie, stress, enz…).

In dit verband, hij/zij:

-  Ustelt een politiek van opvolging van de incidenten op .
-  U identificeert de psychosociale risico’s die eigen zijn aan bepaalde werkplaatsen/organisatorische eenheden/arbeidsplaatsen en stelt constructieve maatregelen voor aan de werkgever.
-  U sensibiliseert de personeelsleden, de syndicale organisaties of de leden van de hiërarchische lijn aan de psychosociale risico’s op het werk.
-  U informeert en adviseert de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers over de hun rechten en plichten t.a.v. welzijn op het werk.
-  U luistert actief, organiseert bemiddelingsprocedures of interventies.
-  U maakt en beheert de individuele dossiers van de sollicitanten.
-  Het kan zijn dat u te maken krijgt met verzoeken om formele psychosociale interventie en preventieve maatregelen voor te stellen aan de werkgever.
-  U schrijft rapporten (risicoanalyses, bezoeken aan werkplekken, individuele interviews, enz.), Brieven (beoordelingen van risicoanalyses, indienen van een formeel verzoek om psychosociale interventie, enz.).
-  U geeft adviezen en voorstellen over het globale preventieplan en het jaarlijkse actieplan.
-  U werkt nauw samen met de preventieadviseur.
-  U blijft op de hoogte van de wetgeving, volgt opleidingen.
-  U communiceert met de preventieadviseur en directie over de relevante informatie om te rapporteren over de status van de dossiers en eventuele problemen die zich kunnen voordoen.

Profiel :

-  Master in Psychologie, Sociologie, Arbeidswetenschappen, Criminologie.
-  Houder van een specialisatie in de psychosociale aspecten van werk.
-  Kennis van de wetgeving inzake welzijn op het werk.
-  Onderhoudstechnieken.
-  Conflictbeheersing.
-  Groepsanimatie.
-  Actief luisteren.
-  Relationele vaardigheden.
-  Goede mondelinge en schriftelijke communicatie.
-  Respecteren van het beroepsgeheim en vertrouwelijkheid.
-  Autonomie.
-  Goede stressbeheer.
-  Beheer van Excel/word.
-  Goed beheer van de twee landstalen FR/NL.

Wij bieden aan:

-  Een dynamische werkomgeving.
-  Een contract voor onbepaalde duur, halftijds.
-  Een vergoeding (niveau A) berekend op basis van de mogelijke salariswaardering van uw eerdere ervaringen.
-  Verschillende aanvullende voordelen: talrijke mogelijkheden voor opleidingen, voordelen voor de gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de stad, extralegale verlofdagen, MIVB abonnement, eindejaarspremie, maaltijdcheques, …
Zou u een diploma in het buitenland verkregen hebben is een equivalentie verleend door één van de gemeenschappen noodzakelijk.
Erkent u zichzelf in dit profiel, twijfel niet om ons u CV en motivatiebrief doortesturen via mail op het adres jobs chez bravvo.org onder de referentie “18-CPPSY- 021”. Alle kandidaturen die de referentie niet gebruiken worden niet in acht genomen.

Einddatum: 26/08/2018

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |