ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Bravvo is op zoek naar een psychosociale werker (M/V) voor haar cel (...)

Bravvo is op zoek naar een psychosociale werker (M/V) voor haar cel ‘Preventie van het radicalisme.

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Onder de verantwoordelijkheid van de leider van de cel, doet de psychosociale werker de individuele opvolging van personen die met dit fenomeen te maken krijgen. Hij begeleidt en steunt meer algemeen de gezinnen die met deze problematiek geconfronteerd worden. Hij/zij volgt het thema op in het netwerk van interne en externe partners en op de sociale media.

Taken:

-  Preventieacties ondernemen bij een publiek dat vatbaar is voor dit fenomeen
-  Instaan voor de individuele sociale opvolging van betrokken personen
-  De gezinnen van de betrokken personen, net als de mensen in hun omgeving, begeleiden en steunen
-  Zoeken naar en contact houden met de aangewezen diensten om het doelpubliek te begeleiden
-  Goede praktijken en informatie uitwisselen met het netwerk van externe partners
-  Informatie rond het thema verschaffen en preventieacties voeren op de sociale media
-  Nauw samenwerken met de eerstelijnsactoren van de vzw
-  De vergaderingen rond het thema met de verschillende diensten binnen de vzw bijwonen

Profiel:

-  Master in de humane wetenschappen ( in het bijzonder sociologie, criminologie,…)
-  Minstens vijf jaar ervaring hebben inzake individuele begeleiding en/of familiale omkadering met een multicultureel publiek
-  De technieken van psychosociale gespreksvoering (systeemtherapie, NLP) kunnen toepassen
-  Vertrouwd zijn met de islamitische cultuur
-  Interculturele vaardigheden
-  Het begrijpen van ronseltechnieken, radicalisme, terrorisme
-  Over een goed analytisch vermogen beschikken en inzicht kunnen verwerven in complexe situaties
-  In staat zijn om al dan niet complexe situaties samen te vatten
-  Zelfstandig kunnen werken
-  Vlot zijn in de omgang met mensen
-  Duidelijk kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
-  Overweg kunnen met en interesse hebben voor de sociale media
-  Het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid respecteren

Ons aanbod:

-  Een dynamische werkomgeving
-  Een contract van onbepaalde duur, voltijd
-  Een bezoldiging (niveau A) waarbij eerdere ervaring in rekening wordt gebracht
-  Werkuren: van 9 tot 17 u., soms is het nodig om ’s avonds beschikbaar te zijn

Indien u een diploma in het buitenland heeft behaald, vragen wij u een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen, afgeleverd door de Vlaamse of de Franse gemeenschap.

Is deze job iets voor u? Aarzel dan zeker niet om uw cv en motivatiebrief per e-mail te versturen naar jobs chez bravvo.org met als onderwerp "18-IPSRADI-042". Kandidaturen zonder deze vermelding in de onderwerpregel worden niet in acht genomen.

De vzw BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Uiterste datum: 31/10/2018

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |