ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Bravvo is voor de cel Wijkcontracten op zoek naar een verantwoordelijke (...)

Bravvo is voor de cel Wijkcontracten op zoek naar een verantwoordelijke openbare ruimten van de Wijkcontracten (M/V)

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De verantwoordelijke van de openbare ruimten van de wijkcontracten staat in voor het beheer van de renovatie of aanpassing van alle projecten in het kader van de wijkcontracten (gebouwen en openbare ruimten) tijdens de praktische implementatie en uitvoering van de verschillende wijkcontracten door de Stad Brussel.

Hij/zij is de gesprekspartner en de schakel tussen alle diensten van de Stad, het Gewest, de federale staat (FODMV) en meer in het bijzonder als verantwoordelijke van de coördinatie van de publieke ruimtes.
In het kader van zijn/haar functies zal hij/zij toezien op de realisatie van de fresco’s op het grondgebied van de Stad.

Beheerstaken:

• Opvolgen van alle operaties in de openbare ruimten van de wijkcontracten die verband houden met de aanleg of de herinrichting ervan iIn samenwerking met de project verantwoordelijke.
• Opvolgen van alle projecten verder dan de termijn van 50 maanden voor de uitvoering van de wijkcontracten.
• Opstellen van de overeenkomsten en bijzondere bestekken voor de fresco’s
• Zorgen voor de goede coördinatie tussen de betrokken gemeentelijke, gewestelijke en federale diensten, zowel in de uitwerkingsfase van de projecten als tijdens de uitvoering ervan (studiebureau, ondernemers ...)
• Opmaken van de schetsen en voorontwerpen voor een aantal kleinere projecten om de uitvoering ervan binnen de door het wijkcontract opgelegde termijn te bevorderen
• Steun verlenen aan de projectleiders van de verschillende wijkcontracten en meer in het bijzonder voor de openbare ruimtes, openbare bijeenkomsten en de verschillende evenementen I.v.m. de wijkcontracten.
• Stelt de bestekken en is verantwoordelijk voor de opvolging van de bestekken gekoppeld aan de invoeringen en de aanbestedingen.
• Deze projecten (mee) voorstellen in het kader van het specifiek participatieproces voor de wijkcontracten (bewonersvergaderingen ...)
• Steunt de verantwoordelijke van de stad striproute door de redactie van overeenkomsten en lastenboeken, alsmede de opvolging van de stripschilderingen tot stand gekomen in de striproute

Profiel:

• Architect, ingenieur-architect
• Een project kunnen beheren (opstart, opvolging, evaluatie, schatting en opmetingsstaten)
• Minstens vijf jaar ervaring is onontbeerlijk (project, opmaak bestekken, werfopvolging)
• Technische kennis betreffende ruimtelijke ordening en architectuur
• Kennis van de administratieve processen en regels in verband met de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen en de procedures voor de openbare aanbestedingen
• Goede relationele vaardigheden en zin voor participatie
• Zelfstandig kunnen werken, met zin voor initiatief
• Tweetalig of goede kennis van de tweede landstaal
• Kennis van informatica is onontbeerlijk (bureauticaprogramma’s, DAO, Excel, Word ...)

Wij bieden:

• Een jonge en motiverende werkomgeving
• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel (Niveau A), waarbij rekening wordt gehouden met relevante ervaring
• Verschillende bijkomende voordelen: opleidingsmogelijkheden, tussenkomst in de gezondheidskosten in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale vakantiedagen, MIVB-abonnement ...
• Indien u uw diploma in het buitenland behaald hebt, willen wij u vragen een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen.

Is deze job iets voor u? Stuur dan snel uw cv en motivatiebrief naar jobs chez bravvo.org met de vermelding “Verantwoordelijke openbare ruimten van de Wijkcontracten”. Kandidaatstellingen zonder verwijzing naar deze werkaanbieding komen niet in aanmerking.

Uiterste datum: 07/07/2017

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |