ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Bravvo is voor de cel wijkcontracten en de stad striproute op zoek naar een (...)

Bravvo is voor de cel wijkcontracten en de stad striproute op zoek naar een ondersteunend technisch medewerker voor de wijkcontracten en de verantwoordelijke van de striproute (M/V)

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De medewerker is verantwoordelijk voor 50% van zijn werktijd voor de ondersteuning en de opvolging, in samenwerking met de project verantwoordelijken en de verantwoordelijke voor de openbare ruimtes, van het geheel aan verrichtingen gekoppeld aan de verschillende programma’s van de wijkcontracten (gebouwen en publieke ruimtes) en dat gedurende de 50 uitvoerende maanden en de 30 implementerende maanden van de wijkcontracten.
De overige 50% van zijn tijd is hij verantwoordelijk voor de striproute van de stad Brussel. Hij is de gesprekspartner en de verbinding tussen de stadsdiensten met als doel de verwezenlijking van de striproute.

Wat beheer betreft :

• Verschaft zijn steun aan de project verantwoordelijken van de verschillende wijkcontracten in samenwerking met de verantwoordelijke voor de openbare ruimtes.
• Maakt de aanzetten en de voorontwerpen voor bepaalde kleine projecten met als doel het bevorderen van de implementatie binnen de opgelegde tijdsperiode van de wijkcontracten.
• Verzekert de opvolging van de bestekken gekoppeld aan de invoering van studies en zakelijke markten.
• Effectueert een opvolging van werven voor de kleinschalige projecten.
• Beheert het geheel van de striproute van réalisatie van de fresco’s door het opstellen van de overeenkomsten, bestekken, opstelling van mededingen ende opvolging van implementatie.

Profiel :

• Architect, ingénieur architect, technisch ingénieur
• Project beheerder ( opstelling, opvolging, evaluatie, raming en opmeting)
• Minimum 5 jarige noodzakelijke ervaring (project, rédactie van bestekken, opvolging van de werven)
• Beheersing van de administratieve procedures en de reglementaire processen gekoppeld aan de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen en aanbestedingsprocedures.
• Organisatie inzicht
• Initiatief nemer
• Tweetalig of een goede kennis van de tweed landstaal
• Broodnodige I.T. kennis ( kantoor programma’s, DAO,Excel, Word, Autocad,…)

Wij bieden :

• Een jonge en motiverende werkomgeving
• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel (Niveau A), waarbij rekening wordt gehouden met relevante ervaring
• Verschillende bijkomende voordelen: opleidingsmogelijkheden, tussenkomst in de gezondheidskosten in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale vakantiedagen, MIVB-abonnement ...
• Indien u uw diploma in het buitenland behaald hebt, willen wij u vragen een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen.

Is deze job iets voor u? Stuur dan snel uw cv en motivatiebrief naar jobs chez bravvo.org met de vermelding “Technisch Agent Wijkcontracten”. Kandidaatstellingen zonder verwijzing naar deze werkaanbieding komen niet in aanmerking.

Uiterste datum: 07/07/2017

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |