ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Bravvo is voor haar Duurzame Wijkcontracten op zoek naar een Projectleider (...)

Bravvo is voor haar Duurzame Wijkcontracten op zoek naar een Projectleider (m/v)

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De projectleider is de « orkestleider » van gans de procedure van het Wijkcontract. Hij is de bemiddelaar en de tussenpersoon tussen de Stad Brussel (politiek vlak en gemeentediensten), de studiebureaus, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Kabinet van de Minister-President en de Dienst Stadsrenovatie), de Federale Overheid (F.O.D.M.V.), de betrokken instanties van openbaar nut, de verenigingen, de privé-investeerders en de bevolking.

Volgens de vordering van het Wijkcontract, omvatten de opdrachten van de projectleider :

1. Tijdens de opstellingsfase van het basisdossier (1 jaar)

• Opstarten van de procedure :
Opsporen en communiceren van alle informatie aangaande de mogelijkheden geboden door het Wijkcontract in samenwerking met de overheidsinstanties. In het werk stellen van een participatie- en een communicatieprocedure zoals algemene vergaderingen, wijkcommissies, werkgroepen, enz.

• Relatie met de studiebureaus :
Begeleiding van de studiebureaus belast met de opstelling van het basisdossier met het oog op de opmaak van de diagnose van de bestudeerde perimeter en de voor te stellen operaties.

• Relatie met het Gewest :
In samenwerking met de betrokken politieke verantwoordelijken, deelnemen aan de gewestelijke begeleidingscomités met het oog op het indienen van een voorgesteld programma.

2. Tijdens de 4 jaren van het in het werk stellen van het programma + 2 jaren voor de opvolging van de werven.

De projectleider is belast met het beheer en de opvolging van het geheel van de operaties gebonden aan het basisdossier. Hij is belast met het geheel van de operaties, hetzij vastgoed operaties, de openbare ruimten en socio-economische acties. Hij vormt eveneens de link tussen de wijk en de administratie d.m.v. zijn/haar antenne.

Inzake beheer :
-  Verzekert de administratieve en financiële opvolging van elk project ;
-  Waakt over de goede coördinatie tussen de betrokken gemeentelijke, gewestelijke en federale diensten zowel bij de opmaakfase van de projecten als bij het in het werk stellen ervan (studiebureaus, aannemers,…) ;
-  Verzekert de opvolging van de lastenboeken gelinkt aan het opstarten van de studies en de opdrachten voor aanneming van werken ;
-  Waakt over het behoud en de coherentie onder de projecten en bevordert de samenhang met andere geplande projecten in de nabijheid van het Wijkcontract ;
-  Verzekert het beheer van de antenne samen met de antenneverantwoordelijke.

Inzake communicatie :
-  Informeert op een doeltreffende manier de bevolking bij elke stap van de procedure (participatievergaderingen, algemene vergaderingen, enz.) ;
-  Presenteert of helpt bij de presentatie van desbetreffende projecten in het kader van de participatieprocedure eigen aan Duurzame Wijkcontracten (vergaderingen met de inwoners, diagnose, wandeling in de wijk, enz.) ;
-  Maakt de informatie toegankelijk en begrijpelijk voor een breed publiek met de assistentie van de ploeg en de graficus ;
-  Speelt de rol van permanent bemiddelaar tussen de gemeentelijke instanties en de bevolking inzake informatie en participatie.

Profiel :

• Architect, ingenieur-architect;
• Geschikt om een project te beheren (opstelling, opvolging, evaluatie, raming en meetstaat) ;
• Noodzakelijke ervaring van minimum 5 jaar, stage niet inbegrepen ( project, opstelling van lastenboeken, opvolging van werven, ramingen) ;
• Technische kennis gebonden aan stadsinrichting en bouwkunde ;
• Beheersing van administratieve en wettelijke procedures gebonden aan het toekennen van stedenbouwkundige vergunningen en de procedures inzake overheidsopdrachten ;
• Contact- en participatiezin ;
• Zelfstandig kunnen werken en openstaan voor initiatieven en ideeën ;
• In staat zijn problemen op te lossen ;
• Tweetalig zijn met goede kennis van de tweede landstaal ;
• Noodzakelijke informaticakennis (kantoorsoftware, DAO, Excel, Word …).

Wij bieden aan :

• Een jonge en gemotiveerde werkomgeving ;
• Een contract van onbepaalde duur, voltijds ;
• Een verloning volgens de barema’s van de Stad Brussel, rekening houdend met pertinente werkervaring ;
• Verschillende bijkomende voordelen : mogelijkheden van opleiding, voordelen voor medische zorg in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale verlofdagen, abonnement MIVB, maaltijdcheques, enz.

Indien u zich herkent in dit profiel, aarzel dan niet ons uw CV en motivatiebrief per email toe te sturen naar jobs chez bravvo.org met vermelding van «18-CPM-015». Alle kandidaturen zonder vermelding van de tewerkstellingsofferte worden niet in rekening gebracht.

Afsluitdatum 24/03/2018

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |