ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Bravvo is voor haar dienst preventie van conflicten op zoek naar een Lokale (...)

Bravvo is voor haar dienst preventie van conflicten op zoek naar een Lokale bemiddelaar (m/v)

De lokale bemiddelaar voorziet alternatieve bemiddeling voor de burgers bij interpersoonlijke conflicten (burenruzies, beledigingen, nachtlawaai, familiale conflicten enz.). De bemiddelaar gaat in de eerste plaats preventief te werk en zoekt de meest duurzame oplossing voor conflicten en/of wil vermijden dat conflicten ontaarden.

Taken:

Onthaal van de burgers en het aanbieden van een bemiddelingsproces.
- Beantwoordt de verzoekdossiers voor een bemiddeling;
- Neemt contact op met de partijen en ontvangt de verschillende partijen voor een gesprek;
- Bepaalt met hen een werkmethodologie met de vooruitzicht op een oplossing; Verwerkelijkt een werk van sensibilisatie over de opportuniteiten van de bemiddeling.
- Ontwikkelt samenwerkingen met structuren binnen en buiten het juridisch kader;
- Ontwikkelt en onderhoud een netwerk van partners binnen de buurten;
Ondersteunt en zet informatie en sensibiliseringsprojecten voor het publiek op, over thema’s die relatief zijn met de aard van de dossiers (intra familiaal geweld, niet gewelddadige communicatie, conflictbeheer,...)
Neemt deel aan de transversale projecten ontwikkeld binnen de Vzw.

Profiel:

- U bent in het bezit van een masterdiploma in de Humane Wetenschappen (bij voorkeur in de Psychologie, Criminologie of Filosofie).
- Een getuigschrift of diploma inzake bemiddeling is een troef.
- Ervaring inzake bemiddeling is een extra troef.
- Individuele onderhoudstechnieken
- U bent vlot in de omgang met mensen.
- U kunt vlot en duidelijk communiceren.
- U functioneert goed in een multidisciplinair team.
- U kunt actief luisteren.
- U past zich gemakkelijk aan het publiek of uiteenlopende problemen aan.
- U bent vertrouwd met justitie, de opvanginstellingen en/of de Brusselse sociale partners.
- Autonoom
- Proactief
- U bent Frans- of Nederlandstalig en beschikt over een actieve kennis van de tweede
landstaal.
- U staat volledig achter de waarden van Bravvo (sociale cohesie en multiculturaliteit) en stelt
zich graag ten dienste van het publiek.

Ons aanbod:

- Een jonge en motiverende werkomgeving.
- Een voltijdse onbepaalde contract
- Een verloning volgens de barema’s van de Stad Brussel, met inachtneming van relevante ervaring.
- Verschillende bijkomende voordelen: voordelige gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale vakantiedagen, MIVB-abonnement enz.

Is deze job iets voor u? Aarzel dan zeker niet om uw cv en motivatiebrief per e-mail te versturen naar jobs chez bravvo.org met Lokale bemiddelaar in de onderwerpregel. Kandidaturen zonder vermelding van deze referentie komen niet in aanmerking.

Uiterste datum voor kandidaatstelling: 26/11/2017

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |