ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Bravvo zoekt, voor haar as Bemiddeling een Jurist (m/v)

Bravvo zoekt, voor haar as Bemiddeling een Jurist (m/v)

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De jurist steunt de Brusselse burgers die met administratieve en juridische problemen kampen.

Taken:

• Helpt de burgers om administratieve en/of gerechtelijke documenten te begrijpen: vulgarisering, toelichting bij de procedures, …
• Licht de burgers in over hun opties en hun rechten en plichten.
• Verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten.
• Indien er geen gespecialiseerde diensten zijn, behandelt hij/zij de aanvraag grondig, vanuit juridisch perspectief.
• Biedt de burger de nodige hulpmiddelen om hem autonomie aan te leren bij de stappen die hij zet
• Richt partnerschappen op met de meest geschikte diensten om zo globaal mogelijk in te spelen op de vragen van de burger
• Werkt samen met andere diensten (zoals de lokale bemiddeling) en biedt juridische toelichting bij de behandelde dossiers, zowel betreffende informatie aan de burgers als juridische steun aan de professionele partijen.
• Staat in voor collectieve juridische informatiesessies bij de bevolking in samenwerking met de sociale bemiddeling (aangepast aan de wijk).

Profiel

-  Master in de rechten.
-  Ervaring in juridische eerstelijnshulp.
-  Kennis van de Brusselse instellingen en van de sociale middelen.
-  Luisterbereidheid
-  Analytisch vermogen
-  Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen.
-  In staat om informatie duidelijk en op een aangepaste manier mee te delen
-  Hecht belang aan de waarden van sociale cohesie, dienstverlening aan het publiek en multiculturaliteit van Bravvo.
-  In staat om partnerschappen op te richten
-  Nederlandstalig of Franstalig, ten minste passieve kennis van de tweede landstaal (schriftelijk en mondeling).

Wij bieden:

-  Een jonge en motiverende werkomgeving.
-  Een voltijds vervangingscontract.
-  Een loon aan de barema’s van de Stad Brussel, waarbij rekening wordt gehouden met relevante ervaring.
-  Diverse bijkomende voordelen: voordelige gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale verlofdagen, MIVB-abonnement,…

Als dit profiel bij jou past, stuur ons dan snel je CV en je sollicitatiebrief per e-mail op het adres jobs chez bravvo.org met de vermelding « Jurist». Kandidaturen die dit jobaanbod niet vemelden zullen niet in aanmerking worden genomen.

Uiterste indieningsdatum: 30/06/2017

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |