ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > Publications & Campagnes > Brochure ’Respect, gebruiksaanwijzing’

Brochure ’Respect, gebruiksaanwijzing’

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De gids ’Respect, gebruiksaanwijzing’ geeft een overzicht van de belangrijkste regels van het Algemene Politiereglement van de Stad Brussel. De brochure is het werk van de vzw Bravvo, die instaat voor preventie.

Respect, gebruiksaanwijzing wijst op enkele belangrijke punten uit het Algemeen Politiereglement. Dat reglement beschrijft wat kan en niet kan in de Stad Brussel. De gids is dus een handige brochure voor alles wat met regels, veiligheid en preventie te maken heeft.

De gids bestaat uit 4 delen :

 • thuis en bezittingen
 • openbare ruimte
 • bezittingen van anderen
 • commerciële activiteiten

De laatste bladzijde bevat de contactgegevens van enkele handige diensten van de politie, Bravvo, stedenbouw en netheid.

Thuis en bezittingen

Dit deel gaat over regels van de politie voor:

 • uw huis
 • uw tuin
 • uw voetpad
 • uw auto of motor
 • uw dieren
 • lawaai
 • risico’s op inbraak en brand

Bezittingen van anderen

Dit deel gaat over de regels voor:

 • aanbrengen van affiches
 • niet-toegankelijke ruimten voor het publiek
 • huisdeuren

  Openbare ruimte

Dit deel gaat over regels van de politie voor:

 • netheid
 • water
 • betogingen
 • groene ruimten (parken)
 • activiteiten

Commerciële activiteiten (handelaars en verkopers)

Dit deel gaat over regels voor:

 • netheid
 • installatie van de activiteit
 • verkoop: straatverkoop, evenementen, horeca, ambulante handel en kermissen

Meer info

U kan de brochure hier downloaden:

Respect, gebruiks aanwijzing

Wie de brochure niet in de brievenbus heeft ontvangen, kan terecht bij de verschillende diensten van Bravvo, in het Administratief centrum en aan het onthaal van de politiekantoren van de Stad Brussel. U kan de brochure ook aanvragen bij Bravvo:

 • 02 279 21 50

Het hele reglement van de politie is te vinden op:

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |