ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Nieuws > Brussel Welkom: Onthaal in Kazernestraat, 37

Brussel Welkom: Onthaal in Kazernestraat, 37

Dit week-end, nodigt u uit het Brussels Gewest om Brussel te ontdekken. Bravvo is een ontmoetingspunt in dit programma voor de wijk Anneessens.

Wijk ANNEESSENS

Het Anneessensplein is gelegen in het centrum van Brussel langs de Maurice Lemonnierlaan. Samen met de zeven straten die er naartoe leiden, is het plein in 1639 aangelegd op de Voldersbempt, een weiland begrensd door de Anderlechtsesteenweg, de Zenne en de Kleine Zenne. Vóór de overwelving van de Zenne werd er de « oude markt » gehouden. In 1889 wordt het plein vernoemd naar François Anneessens (1660-1719), de gildedeken van de bouwvakkers die in 1719 onthoofd werd omdat hij de gemeentelijke vrijheden verdedigde en daarmee was ingegaan tegen de overheden van de Oostenrijkse Nederlanden. Een standbeeld van de hand van Thomas Vinçotte (1889) houdt deze herinnering levend. Achteraan op het plein staan de weelderige gebouwen van de vroegere gemeenteschool nr. 13 die vandaag worden gebruikt door het Lucien Cooremans instituut en de hogeschool Francisco Ferrer.

Onthaalpunt(en) en adres(sen)
Bravvo opent voor u de deuren (enkel op zaterdag)
Kazernestraat 37 1000 Brussel.

Voor deze gelegenheid wordt een drankje aangeboden en zorgt men voor muzikale omkadering.

van 15u tot 17u
Muzikale omlijsting
De ’Gnawa’ van het jeugdcentrum Dolto zorgt voor de muzikale toets, waarbij u zelf kunt meedansen of gewoon genieten van de show.

Wijkverantwoordelijke
Sten Van Alphen 04/99 537 484

Lijst met (8) Ambassadeur(s)
http://www.bruxellesbienvenue.be

Meer infos
http://www.bruxellesbienve nue.be/
http://brussel.greeters.be/
http://visitbrussels.be/

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |