ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Dwars diensten > Campagne Safe in the city

Campagne Safe in the city

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Door middel van verscheidene informatiedragers (geplooide visitekaartjes, flyers, Decaux-affiches, website) pakt de meertalige campagne “Safe in the city” de meest voorkomende vormen van diefstal op een duurzame manier aan.

Sinds 2012 behandelt de campagne “Help ons om over u te waken” de vormen van diefstal die het meest voorkomen op het grondgebied van de Stad Brussel, vooral in het centrum: inbraken, carjacking en zakkenrollers. In de eerste uitwerkings- en verspreidingsfase kon de campagne bovendien rekenen op het affichenetwerk van de Stad Brussel en de verspreiding van affiches in bushokjes, een primeur voor Bravvo! Er werden meer dan 30.000 exemplaren uitgegeven van een heus adviesdrieluik over de preventie van inbraken, zakkenrollers en carjackings.

safeinthecity.be

De communicatiedragers (flyers, affiches enz.) zijn beschikbaar in verschillende talen, hebben allemaal hetzelfde logo en worden uitgegeven naargelang de behoeften en volgens thema. Ze bevatten bijvoorbeeld specifiek advies op maat van de verschillende doelgroepen, zoals toeristen, handelaars uit de horeca en expats.

In samenwerking met de gemeente Elsene werd bovendien een website ontwikkeld (www.safeinthecity.be) met gericht advies rond diefstalpreventie, als aanvulling op de preventiecampagnes en de verspreiding van informatiedragers en onontbeerlijke contacten.

Gemeenschapswachten

Deze campagne wil de burgers geruststellen en hen aanmoedigen om goede gewoonten aan te nemen. Ook de gemeenschapswachten gebruiken deze tools om de bevolking te sensibiliseren, meer bepaald bij speciale evenementen zoals Winterpret, de Zuidfoor en Brussel Bad. Over het algemeen worden de informatiedragers verspreid naargelang de omstandigheden op een bepaalde locatie, en dat dankzij de analyse en de begeleiding van onze technopreventieve adviseur.

Flyer Manager TPwww.safeinthecity.be

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |