ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Algemene coördinatie > Communicatie

Communicatie

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De afdeling « communicatie » betreft zowel betrekking de zichtbaarheid en de externe betrekkingen van de vzw als de interne algemene organisatie.

Ze staat in voor de uitbouw van de externe en interne communicatie van de vzw BRAVVO.
Zijn belangrijkste taken zijn

  • het bekendmaken van het imago van de vzw naar de buitenwereld toe maar ook binnen de organisatie;
  • de transversaliteit van de projecten waarborgen;
  • de visuele identiteit van de vzw harmoniseren (externe stands, vormgeving enz.).

Intern bestaat de taak van de afdeling communicatie erin dat informatie wordt verspreid tussen de ondersteunende takken en de werknemers op het terrein. Op die manier worden personeelsleden dagelijks betrokken bij hun organisatie. Wekelijks wordt informatie verstrekt aan het personeel (dienstorders, artikelen en diverse informatie, bekendmaking van de activiteiten van de vzw).

Extern beheert de communicatie de uitstraling van een imago onder verschillende doelgroepen en partners.

Om deze doelstellingen te bereiken werkt de afdeling aan de uitbouw van verschillende instrumenten en ondersteuningsmiddelen : Internet, Extranet, uitgave van een intern krantje "Bravvo Babeleir", gidsen, brochures, persmededelingen enz …

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |