ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > Cel PRE-RAD

Cel PRE-RAD

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Doelen: risico’s van personen die radicaliseren, geradicaliseerd zijn of veroordeeld zijn voor terreurfeiten voorkomen en beheren; preventie op middellange en lange termijn in de wijken die het hardst getroffen zijn.

Wie: personen die werden benaderd door groepen die aanzetten tot geweld, gezinnen en burgers die zich zorgen maken over de potentiële radicalisering van een kind of een naaste, verenigingen, scholen, CLB’s, geestelijke gezondheidscentra, de sector van de jeugdbijstand, gevangenispersoneel, advocaten die personen vertegenwoordigen die van terreurfeiten worden beschuldigd of voor terreurfeiten werden veroordeeld.

Hoe: een cel voor de begeleiding en de vertrouwelijke ondersteuning voor hulp aan personen en een geïntegreerde aanpak van de verschillende diensten van de Stad (scholen, CLB, OCMW, buurthuizen, preventiediensten, bevolkingsdiensten, lokale politie).

Contactgegevens:
Cel PRE-RAD
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
radicalisme chez bravvo.org
02/279.65.91 – 0496/27.12.58 – 0492/15.20.39

Permanentie: woensdag van 12.30 u. tot 16.30 u.

De cel PRE-RAD biedt steun aan jongeren, hun familie en aan Brusselse verenigingen.

De cel stelt beschermings en steunmaatregelen voor in de strijd tegen organisaties die haat pre- diken en aansporen tot geweld.

Door in alle vertrouwelijkheid te luisteren en te praten kan de cel PRE-RAD betrokken personen informatie verschaffen, de naasten opnieuw met elkaar in contact brengen en op zoek gaan naar alternatie- ven voor het agressieve discours.

Download hier:
➢ onze flyer voor het grote publiek
➢ onze flyer voor professionals
➢ het Jaarrapport 2016: NL, FR, EN
➢ het Jaarrapport 2017-2018: NL, FR, EN

Vergeet niet om je e-mail en telefoon nummer achter te laten.

Meer info:
➢ Info en sensibilisering
➢ Opleidingen en pedagogische hulpmiddelen
➢ Individuele en familiale begeleiding
➢ Onderzoek, diagnose en ontwikkeling van expertise

Info en sensibilisering
Informatie- en sensibiliseringssessies
De cel PreRad biedt jongeren, volwassenen en verenigingen gratis informatie- en sensibiliseringssessies. Het is de bedoeling dat ze het fenomeen begrijpelijk maken door het in een maatschappelijke en menselijke context te plaatsen. Op basis van rechtstreekse werkervaring met radicaliserende personen en hun naasten en van onderzoek in de materie bieden deze sessies een feitelijke en kritische inhoud die een beter beeld geeft van de oorzaken van het fenomeen, de mechanismen ervan en de goede praktijken om kwetsbare personen te beschermen.

Opleidingen en pedagogische hulpmiddelen
Opleidingsaanbod
De cel PreRad is het officiële contactpunt voor alle opleidingsverzoeken van de diensten van de Stad Brussel inzake de preventie van radicalisering. De cel ontwikkelt daarvoor specifieke opleidingen, aangepast aan de missies en de context van de eerstelijnsberoepen die in contact staan met het potentieel kwetsbare publiek: scholen, OCMW, buurthuizen, geestelijke gezondheidscentra enz.. De opleidingen zijn gratis voor alle diensten van de Stad Brussel.
De cel levert trouwens een bijdrage aan de opleiding van andere partners: personeel van de opvangcentra Fedasil, justitiehuizen, gevangenispersoneel, politiediensten, preventiediensten van andere gemeenten.

Pedagogische hulpmiddelen en projecten
Om professionals uit het onderwijs, de voortgezette opleiding en jeugdhulp te helpen, ontwikkelt de cel PreRad verschillende pedagogische tools en hulpmiddelen om het fenomeen begrijpelijk te maken en de weerstand van het jonge publiek tegen gewelddadige extremistische betogen te verhogen. Deze tools en hulpmiddelen zijn gratis en zijn hieronder of op verzoek beschikbaar:
➢ Wetenschappelijke bibliotheek (bibliografie)
➢ Professioneel dossier
➢ Pedagogisch dossier
➢ Animatieworkshops over het onderwerp
➢ Films en video’s (hyperlink)

Professionals kunnen – op speciaal verzoek – ook bij de cel terecht voor begeleiding bij de toepassing van specifieke pedagogische projecten, die aan hun situatie zijn aangepast.

Individuele en gezinsbegeleiding
Een antwoord op de bekommernissen
De cel luistert aandachtig en in alle vertrouwelijkheid naar personen die zich zorgen maken over de verandering van het gedrag of het betoog van een kind of een naaste. Op die manier worden de feiten in hun context geplaatst, wordt afstand genomen en worden er antwoorden gegeven op de vragen die kunnen opduiken.

Ondersteuning
Dankzij de begeleiding die de cel aanbiedt, blijft de persoon niet alleen achter met zijn angst en de talrijke problemen die een radicaliseringsproces kan veroorzaken: zich terugtrekken in zichzelf, verwerpen van autoriteit, conflicten, agressiviteit, bedreigingen, ongerustheid voor een vertrek naar het buitenland of geweldplegingen.

Hoe werkt de cel?
Sinds 2013 biedt de cel feitelijke, neutrale en vertrouwelijke bescherming en ondersteuning aan kwetsbare personen. Spanningen worden ontmijnd, gevoels- en gezinsbanden worden hersteld, maar de personen worden ook beschermd tegen groepen die aanzetten tot haat en het gebruik van geweld rechtvaardigen.

Beroepsgeheim
Het team van de cel PreRad moet het beroepsgeheim respecteren, net als advocaten, dokters of maatschappelijk assistenten. Alle gesprekken met de teamleden zijn dan ook volledig vertrouwelijk.

Team, middelen en partners
De cel bestaat uit een jurist-politicoloog die gespecialiseerd is in de materie en een klinisch psychologe. Die laatste steunt op een netwerk van contactpersonen in andere diensten waarmee ze regelmatig samenwerkt: OCMW, geestelijke gezondheidscentra, justitiehuizen, gevangenissen, werkwinkels, politie- en veiligheidsdiensten. Daardoor kan ze de betrokken personen psychologische, juridische, administratieve en socioprofessionele ondersteuning bieden of de naasten naar professionele vertrouwenspersonen doorverwijzen. 

Onderzoek, diagnose en ontwikkeling van expertise
De cel wil niet alleen het fenomeen en de omvang en impact ervan op individuen en de maatschappij beter leren begrijpen, maar wil ook een doeltreffend en aangepast preventiebeleid voeren. Daarom ontwikkelt de cel partnerschappen voor onderzoek met Belgische en buitenlandse universiteiten, ze stelt lokale diagnosetools op en werkt mee aan nationale, Europese en internationale deskundigengroepen.

Universitaire partners
➢ Universiteit van Gent
➢ Universiteit van Antwerpen
➢ Koninklijke Militaire School
➢ Universiteit van Rome

Deskundigengroepen
➢ Nationale Task Force Preventie
➢ Unit-R van de FOD Binnenlandse Zaken
➢ RAN België
➢ Radicalisation Awareness Network (RAN)
➢ EPEX
➢ Strong Cities Network
➢ Project LIAISE I en II

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |