ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Nieuws > De campagne ‘Laat ons samen waakzaam zijn’

De campagne ‘Laat ons samen waakzaam zijn’

De dienst Techno-preventie van de vzw BRAVVO lanceert daarom vandaag een nieuwe sensibiliseringscampagne die ervoor moet zorgen dat die eenvoudige veiligheidshandelingen een tweede natuur worden, zodat iedereen mee kan helpen aan het gevoel van welzijn.

Waarom deze campagne?

Bij de vorige technische preventiecampagnes van de Stad Brussel werden bepaalde thema’s niet op een geschikte manier behandeld. De vzw BRAVVO besliste een tijd geleden dan ook om al zijn visuals en documenten te vernieuwen en ze een nieuwe dynamiek te bezorgen.

Met deze campagne streven we meerdere doelstellingen na:

  • o De communicatie over de dienst Techno-preventie, haar opdracht en haar beschikbaarheid verbeteren
  • o Eenvoudige boodschappen over preventie bij het brede publiek verspreiden
  • o Aan de burgers eenvoudig advies verstrekken over manieren om een stad steeds veiliger te maken

De vzw richt zich met deze campagne tot iedere burger – van de toerist tot de inwoner, van de gehaaste pendelaar tot de senior.

Affiches

Vanaf het einde van de maand oktober zullen in de hele stad verschillende affiches worden aangebracht over inbraken in woningen en voertuigen en over zakkenrollers. U zult die affiches onder meer bij de diensten van BRAVVO en haar partners, in de verbindingsbureaus en de politiekantoren en zowat overal op de affichepanelen van de Stad Brussel zien.

Een van de vier affiches onderscheidt zich van de andere en toont een ‘verkeersbord’ dat dieven de toegang ontzegt. Dit logo zal ook in de toekomst worden gebruikt voor de adviezen die de Stad Brussel en BRAVVO op het vlak van de veiligheid zullen verstrekken.

Dit logo zal het hele jaar door worden gebruikt – in functie van de thema’s die worden behandeld in de verschillende communicatiemiddelen voor de campagnes van de dienst Techno-preventie van BRAVVO.

Brochures

Naast de verschillende affiches zijn ook twee brochures al verkrijgbaar (zie bijgevoegde exemplaren).

Brochure met adviezen voor inbraakpreventie

Brochure met adviezen voor preventie tegen zakkenrollers en inbraak in voertuigen

Dienst Techno-preventie: advies bij u, op afspraak

Technische preventie omvat niet alleen technieken om gebouwen en sites te beveiligen, maar ook advies om andere inbreuken te voorkomen.

De adviseur technische preventie kan gratis langskomen bij iedereen die ieder type goed wil bouwen, renoveren of gewoonweg beveiligen: privéwoningen, handelsruimten, openbare of semi-openbare gebouwen.

De dienst heeft ten doel om doeltreffend advies te verlenen dat aangepast is aan de risico’s, de personen en ieders budget. De adviseur heeft ook de opdracht om de bevolking informatie te verschaffen over het type materieel dat moet worden geplaatst.

Tijdens die bezoeken wordt ook informatie verspreid over de fiscale aftrekmogelijkheden voor particulieren en zelfstandigen bij investeringen in beveiliging. Die informatie is gratis en beschikbaar voor iedere inwoner van de Stad Brussel.

Dienst Techno-preventie
02/279.65.13

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |