ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Jeugd en Burgerschap > De jeudgcentra

De jeudgcentra

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Via een netwerk van Jeugdcentra worden jongeren van 12 tot 18 jaar begeleid via educatieve projecten gericht op hun emancipatie.

De taak van de animatoren van de Centra is vierledig :

 • Preventie : de bestrijding van het opkomende geweld en het onveiligheidsgevoel dat daaruit voortvloeit;
 • De ontplooiing van de jongeren;
 • Het bijbrengen van burgerzin;
 • De strijd tegen de uitsluiting.

Er zijn 5 jeugdcentra die het overgrote deel van het grondgebied van de Stad Brussel bestrijken.

 • Jeugdcentrum Loco-Motive (Noord wijk);
 • Jeugdcentrum R’En Arts (Marollen);
 • Jeugdcentrum Dolto (Anneessens);
 • Jeugdcentrum Willems (Laken Centrum);
 • Jeugdcentrum AVERROES;
 • Een vijfde centrum, MJNOH (een partner-vzw) bestrijkt de wijk van Neder-Over-Heembeek.

Andere animatoren worden eveneens gedetacheerd

 • de centra Cité Culture (Modelwijk) en Breugel (Marollen) om een brug te slaan tussen onze activiteiten en deze van de culturele centra;
 • in sportinfrastructuur (Zaal Papenvest en het stadion Vanderputten);
 • in de Huizen voor het kind van de Stad doen ze hetzelfde werk als in onze centra maar voor een publiek van kinderen tussen de 6 en 12 jaar;
 • de boerderij van het Maximiliaanpark, didactische boerderij in de Noordwijk. Hier kunnen families uit de wijk terecht en er worden activiteiten georganiseerd om de kinderen milieubewuster te maken (3 Bravvo-animatoren zijn er gedetacheerd).

De opdrachten die aan deze partnerschappen worden toegekend:

 • voorrang geven aan culturele activiteiten voor de jongeren;
 • de acties in het cultureel centrum of van het jongerenproject een nieuwe dynamiek geven met als doel op lange termijn de sociale integratie via de organisatie van spektakels, ontmoetingen, onthaal en schoolbijstand;
 • de synergieën versterken met de preventieprojecten die bestemd zijn voor de jeugd eerder dan het aantal spelers op het terrein te verdubbelen.
x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |