ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Preventie van conflicten > De juridische eerstelijnsdienst

De juridische eerstelijnsdienst

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Zijn rol :

 • verspreiding van administratieve en gerechtelijke informatie ( gerechtelijke termen worden uitgelegd en de burgers worden ingelicht over hun rechten,...);
 • begeleiding en opvolging van de rechtsonderhorige zolang het geschil buiten de gerechtelijke instanties kan worden opgelost;
 • zoeken naar elke mogelijke tussenpersoon.

Als u problemen of vragen van juridische aard hebt over :

 • huurrecht;
 • familiaal en burgerlijk recht;
 • strafrecht;
 • vreemdelingenrecht;
 • of elke andere juridische materie...

...Biedt de jurist je :

 • gedetailleerde informatie over je rechten;
 • praktische tips over de stappen die moeten worden gezet;
 • concrete hulp als de toestand dit vereist (verzenden van een brief om het geschil te voorkomen of op te lossen);
 • indien nodig een doorverwijzing naar andere administratieve of juridische diensten die meer gespecialiseerd zijn.

EEN GRATIS EN VERTROUWELIJKE DIENST
Uitsluitend op afspraak

Tatiana Wilfart
juridischedienstbravvo chez brucity.be
Kazernestraat 37
1000 Brussel
02/279 65 66

Valentine D’Odémont
juridischedienstbravvo chez brucity.be
Sluismeester Coggestraat 18
1000 Brussel
02/208 00 87

Een jurist biedt je aan om je juridische problemen buiten de gerechtelijke sfeer op te lossen. Hij biedt gratis bijstand ad hoc aan voor elke burger die zijn rechten wil laten gelden.

[(

Deze dienst is voor de bewoners van de stad Brussel met de postcode : 1000, 1020, 1120,1130.

)]

U wordt geconfronteerd met PROBLEMEN OF VRAGEN OP JURIDISCH VLAK:
> met de eigenaar/huurder/medehuurders/beheerder van uw woning;
> met uw echtgenoot/echtgenote over uw breuk/schei- ding/het hoederecht over uw kinderen;
> met het gerecht en de verschillende bevoegden: rech- ters, advocaten, deurbewaarders;
> met uw werkgever;
> met een instelling: het OCMW, de mutualiteit, de RVA;
> met een telecommaatschappij of een energieleverancier; > enz.

De juridische eerstelijnsdienst van de vzw BRAVVO biedt DE INWONERS VAN DE STAD BRUSSEL het volgende aan:
> nauwkeurige informatie;
> praktische tips over de stappen die zij moeten onder- nemen;
> concrete hulp bij de stappen die zij moeten ondernemen, altijd in uw bijzijn: het opstellen van brieven, telefonische contacten;
> we verwijzen u ook door naar andere meer gespecia- liseerde diensten.


x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |