ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Gemeenschapswachten > De nachtgemeenschapswachten

De nachtgemeenschapswachten

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Sinds 2010 kunnen de buurtbewoners in de Anneessens- en de Papenvestwijk een beroep doen op een pilootproject van de nachtgemeenschapswacht. Tot 2 uur ‘s ochtends worden 12 speciaal opgeleide gemeenschapswachten ingezet op het terrein, met de ondersteuning van twee teamleiders en een callcenter.

De bewoners van de betreffende buurten beschikken over een gratis nummer (0800/20 320) om de nachtgemeenschapswachten op te roepen, bijvoorbeeld in geval van een burenruzie. Het callcenter doet dienst als tussenschakel en dispatching voor de teams, en is een van de belangrijkste elementen van het proefproject. Dankzij het project is het aantal gevallen van vandalisme in de Papenvestwijk waarvoor de technische diensten van de Brusselse Haard moeten uitrukken, met de helft gedaald.

De nachtgemeenschapswachten zijn tot 2 uur ‘s ochtends aanwezig op het terrein. Ze lossen problemen op zoals ongeoorloofd gebruik van portalen van gebouwen, ze verwijzen mensen met problemen door en beveiligen verschillende belangrijke locaties (omgeving van metrostations, openbare ruimten, sociale woonwijk). Ze melden ook achtergelaten voorwerpen en kapotte autoruiten. Indien er te veel overlast is, mogen ze een beroep doen op de politiediensten.

Bovendien heeft het project verschillende eigenschappen:

  • • specifieke aandacht voor de aanwerving en vorming van de gemeenschapswachten, in samenwerking met Actiris
  • • specifieke informatie voor de buurtbewoners
  • • een werkmethode die ontwikkeld werd voor de begeleiding, de overdracht van informatie (briefing/debriefing) of het vastleggen van de rollen binnen de teams op het terrein.

Naast de beheersing van conflicten, meer bepaald naar aanleiding van een oproep, gaan de gemeenschapswachten geregeld op ronde. Dankzij hun bemiddelingservaring kunnen ze op een proactieve manier tussenkomen in de problematische buurten, meer bepaald de Papenvestwijk, het Fontainaspark en de as van de Lemonnierlaan. Door hun aanwezigheid op het terrein bekleden de teams ook een eerstelijnsonthaalfunctie (toezicht en begeleiding).

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |