ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Preventie van conflicten > De schoolbemiddeling

De schoolbemiddeling

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De schoolbemiddelaars werken binnen het bijzondere kader van het Departement Openbaar Onderwijs. In de zogeheten positief discriminerende scholen waarin ze actief zijn, streven ze naar een verbetering van de omstandigheden die een jongere op school houden en helpen ze mee aan de bepaling van zijn levensplan.

De schoolbemiddelaar :

  • begeleidt de communicatie en bevordert de dialoog en de beluistering;
  • is eveneens de contactpersoon tussen de school, de ouders en de externe partners die de jongere kunnen helpen ;
  • werkt mee aan de analyse van de voorwaarden om een jongere op school te houden en van de verschillende vormen van geweld ;
  • helpt mee nieuwe oplossingen te zoeken en uit te werken volgens een maatschappelijke benadering.

De drie terreinen waarop de bemiddelaar kan optreden zijn preventie, overleg en verzoening. Hij kan daarvoor een individuele of een collectieve actie opstarten.

De individuele acties :

  • een dialoog voeren met de leerlingen ;
  • naar de jongere en zijn moeilijkheden luisteren ;
  • samen met hem naar mogelijke oplossingen zoeken en hem begeleiden bij die stappen .

De collectieve acties :

  • de onderwijsgemeenschap raadplegen voor de opstelling van projecten in verband met de bestrijding van schoolverzuim en geweld;
  • deelnemen aan acties in verband met deze projecten: bijvoorbeeld voornamelijk preventieve animatie-activiteiten rond de sfeer in de klasgroepen en hun problemen
x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |