ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Preventie van conflicten > De sociale bemiddeling

De sociale bemiddeling

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Elk van de zes sociale bemiddelaars concentreert zich op een bepaalde wijk. Hun opdracht bestaat erin om het publiek te informeren, een sociale band en een positieve dynamiek te creëren in de wijken, de contacten tussen burgers en instellingen te vereenvoudigen, te anticiperen op problemen en oplossingen voor te stellen aan het lokale bestuur.

Een individuele benadering : onze bemiddelaars zijn sociale eerstelijns-hulpverleners. Zij moeten de burgers helpen om oplossingen te vinden voor hun problemen van alledag. Je kunt er met je individuele verzoeken terecht (zoals opleidingen, activiteiten, het zoeken naar een baan, huisvesting,...) en ze verwijzen je vervolgens door naar de geschikte gespecialiseerde diensten.

Een collectieve benadering : ze starten projecten of steunen projecten die de actieve burgerzin van de bevolking bevorderen (wijkfeest, netheidscampagne,...). Ze bevorderen het contact en het rechtstreekse contact tussen de gemeente en de lokale bewoners. Ze besteden bijzondere aandacht aan de partnerschappen en synergieën die tussen de verschillende lokale partners kunnen worden uitgebouwd.

De wijken waarin we actief zijn : Laken Noord, Laken Centrum, de Marollen, de Noordwijk, de Anneessenswijk, de wijk van Neder-Over-Heembeek.

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |