ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Dwars diensten > Diefstalpreventie

Diefstalpreventie

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Doel: technisch en gedragsadvies geven om het risico op diefstal te beperken en het veiligheidsgevoel te versterken

Voor wie? De inwoners en gebruikers (handelaars, toeristen …) van de Stad Brussel, de instellingen van de Stad Brussel (sociale woningen …)

Hoe? Technische expertise en grootschalige preventiecampagnes

Contact :
02/279 65 13
sara.visee chez brucity.be

De preventie van diefstal en andere vormen van agressie steunt op de toepassing van goede praktijken en meer technische elementen om gebouwen en sites te beveiligen. Het advies van de dienst – via bezoeken ter plaatse of brochures die in het kader van preventiecampagnes worden verspreid – is zowel voor overheidsinstanties en het grote publiek als voor expats en toeristen bestemd.

De preventie van diefstal en andere vormen van agressie steunt op de toepassing van goede praktijken en meer technische elementen om gebouwen en sites te beveiligen. Het advies van de dienst – via bezoeken ter plaatse of brochures die in het kader van preventiecampagnes worden verspreid – is zowel voor overheidsinstanties en het grote publiek als voor expats en toeristen bestemd.

De verspreiding van technisch advies of goede praktijken inzake preventie vormt een aanvulling op de acties van andere diensten van Bravvo en van de politie, die ook na inbreuken optreedt.

De technopreventieve adviseur ontwikkelt een dubbele aanpak aangaande de preventie van diefstal en andere agressie dankzij:
• technische en materiële maatregelen (veiligheidssloten, alarmsystemen, gepantserde deuren enz.)
• organisatorische maatregelen (preventiecampagnes), die doorgaans eenvoudig en goedkoop kunnen worden toegepast (bevorderen van goede gewoontes, de deuren sluiten, geen waardevolle spullen laten slingeren enz.)

Technische en materiële expertise

Wat diefstalpreventie betreft, stelt de dienst een brede expertise inzake inrichting (technisch, architecturaal) ter beschikking, zowel voor professionals (diensten Bravvo, Grondregie, OCMW, sociale verhuurders enz.) als particulieren.
Voor een bezoek van onze diefstalpreventieadviseur kunt u gratis een afspraak maken op het nummer 02/279 65 13 of via sara.visee[at]brucity.bebrucity.be]

Het bezoek is gratis en u bent niet verplicht om de aanbevolen aanpassingen door te voeren. De diefstalpreventieadviseur kan u ook informatie geven over de belastingvoordelen van beveiligingsmaatregelen.

Het advies is aangepast aan de situatie van het gebouw en de financiële mogelijkheden van personen, ondernemingen of instellingen. Om de expertise bovendien bij een zo breed mogelijk publiek te verspreiden, wordt er met netwerken gewerkt.

Preventiecampagnes

De adviseur ontwikkelt campagnes per thema (zakkenrollers, inbraak, carjacking …) of per seizoen (zomer- en winteradvies) rond de goede praktijken en houdingen met betrekking tot de bescherming tegen diefstal. Als het op diefstal aankomt, kunnen eenvoudige reflexen immers heel wat ongemakken voorkomen.

[( Flyer Manager TPMeer informatie over de campagne “Safe in the city”, de belangrijkste campagne van de diefstalpreventiedienst van de Stad Brussel
Flyer Manager TP Website: www.safeinthecity.be)]

Uitvoering

De adviseur werkt de nodige tools uit en organiseert de distributie ervan (flyers enz.) voor de uitvoering van preventiecampagnes in de wijken, bij de bevolking en de doelgroepen van Bravvo. Die campagnes en evenementen (bv. fietsen graveren) worden uitgevoerd in samenwerking met de teams van Bravvo (in het bijzonder de gemeenschapswachten) en de partners van de buurt, met specifieke aandacht voor feiten die de levenskwaliteit het meest beïnvloeden.

Hoe de gemeenschapswachten de preventie versterken: sensibiliseringscampagnes en flyers uitdelen op alle plaatsen waar de gemeenschapswachten patrouilleren en tijdens socioculturele evenementen (Brussel Bad, Zuidfoor, Winterpret enz.), om actie te voeren tegen inbraak, diefstal (auto, fiets) en zakkenrollers.

Infosessies: bestemd voor doelgroepen als buurthuizen, senioren, sociale woningen of werknemers van de Stad (aankoopcentrale, crèche). Ze betreffen diverse thema’s (inbraak, diefstal met list, diefstal op straat, diefstal van handtassen, zakkenrollers, Shoulder Surfing of onveilig gevoel op straat).

Gezelligheid in sociale woonblokken: sensibilisering bij huurders van sociale woningen door te antwoorden op de vragen van de bewoners (veiligheid, gevoel van onveiligheid, welzijn), de goede praktijken te herhalen en flyers uit te delen (“Ik beveilig mijn flat”, “Ik check voor ik vertrek”).

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |