ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Uw vragen over BRAVVO > FAQ : Lokale bemiddeling

FAQ : Lokale bemiddeling

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Hoeveel kost het?

De dienst is gratis

Met welke openbare vervoersmiddelen (bus, metro, trams,...) kan ik jullie bereiken?

Metro lijn 2: station IJzer (richting Simonis)
Metro lijn 1: Station Sint-Katelijne of De Brouckere (richting Koning Boudewijn) en Tram 18

Ik woon niet in Brussel-stad, kan ik van de dienst gebruik maken?

De lokale bemiddelingsdienst van de vzw BRAVVO richt zich tot elke persoon die op het grondgebied van de stad Brussel woont of werkt. Wij zullen je de gegevens van onze lokale collega’s in de andere gemeenten doorgeven.

Ben ik verplicht te komen?

Neen. De bemiddelingsdienst gaat uit van een vrijwillig initiatief en is dus niet verplicht.

Kan de andere verplicht worden om te komen?

Neen. Het vorige principe geldt voor alle partijen. “Men kan iemand niet verplichten om te willen veranderen of een oplossing willen te zoeken.”

Wat gebeurt er als ik niet kom?

Helemaal niets! Dit is een dienst die je wordt aangeboden. Het is aan jou om te bepalen of hij je kan helpen bij de moeilijkheden die je ondervindt en het geschikte tijdstip te bepalen.

Wat gebeurt er als de andere niet komt?

Als de andere partij niet aan de bemiddeling wenst deel te nemen, stellen wij je voor om te bedenken wat je kan doen om de situatie te doen veranderen.

Bemiddeling, wat is dat?

Bemiddeling is een vrijwillig proces dat wordt aangeboden aan de burgers die een oplossing willen zoeken voor de moeilijkheden waarmee ze kampen (conflicten tussen personen: huwelijksproblemen en/of geweld binnen het huwelijk of het gezin, geschillen over het hoederecht, burenruzies). Bemiddeling is bestemd voor de personen die willen dat “morgen beter zou zijn dan vandaag”.

Wat heb ik er bij te winnen?

Wij gaan uit van jouw verwachtingen en die van de andere partij.
Bemiddeling is aanvaarden dat je iets verliest... en iets anders in de plaats krijgt. Het is de kunst van het compromis.

Gaat u wat ik gezegd heb doorvertellen aan iemand anders (sociale diensten, politie, gerecht, enz.)?

Neen. De lokale bemiddelingsdienst is gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat u zegt, blijft vertrouwelijk.

Kan ik me laten vertegenwoordigen door mijn advocaat?

Aangezien bemiddeling een persoonlijke en vrijwillige benadering is die buiten het gerechtelijke kader valt, en de advocaat niet betrokken is bij het interpersoonlijk conflict, lijkt zijn aanwezigheid ons niet aangewezen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen. De advocaat is en blijft uw raadsman die u buiten de bemiddeling kan raadplegen.

Ben ik verplicht de andere partij te ontmoeten?

Neen, het is aan jou en de andere partij om te beslissen of jullie bereid zijn om elkaar te ontmoeten. Een van de belangrijkste regels (onpartijdigheid, respect voor de andere, vertrouwelijkheid van de inhoud) van de bemiddelingsdienst is respect voor iedereen in zijn eigenheid en in zijn keuzes.

Ik zou wel willen komen maar ik heb geen kinderopvang.

Als het om huwelijks- of ouderconflicten gaat, vinden wij het voor het welzijn van iedereen en vooral van de kinderen beter dat ze beschermd worden door ze niet bij dit proces te betrekken. De dienst stelt onder toezicht van een
volwassene spelletjes ter beschikking van de kinderen.

Ik heb een probleem met mijn minderjarige dochter/zoon. Behoort dit tot uw bevoegdheid?

Ja. Wij werken rond elke problematiek van familiale aard: ouder-kind, ouder-jongere, broers en zussen... Wij werken eveneens met minderjarigen (steeds met de toestemming van de persoon die wettelijk aansprakelijk is).

Ik ben een persoon met beperkte mobiliteit, komt u aan huis?

Ja. Wij verplaatsen ons bij mensen met een fysieke en/of mentale handicap, bij bejaarden of zieke personen...

Ik spreek geen Nederlands, wat gebeurt er dan?

Onze dienst is samengesteld uit mensen die Nederlands, Frans en Arabisch spreken. Voor de mensen die geen van deze drie talen spreken, kan een beroep worden gedaan op een externe vertaler.

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |