ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Uw vragen over BRAVVO > FAQ : Schoolbemiddeling

FAQ : Schoolbemiddeling

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Wie kan een beroep doen op een schoolbemiddelaar?

 • Iedere persoon die van ver of dichtbij geïnteresseerd is in de schoolcarrière van een ingeschreven jongere of die zich wil inschrijven in één van de 5 volgende scholen:
  • Instituut Bischoffsheim – Instituut Paul-Henri Spaak – Instituut De Mot-Couvreur - Atheneum L. Lepage – Académie Royale des Beaux-Arts.
  • Bijvoorbeeld : de jongere zelf, een ouder, een opvoeder, een leerkracht, een schooldirectie, een PMS-centrum een vereniging buiten de school …….
 • Elke persoon die geïnteresseerd is om een preventieproject uit te voeren in een school die hieraan duidelijk behoefte heeft en die wenst samen te werken met de sociaal bemiddelaar.
 • Waar kunnen we contact opnemen met een sociaal bemiddelaar?
 • Klik hier om de adressen te zien van de scholen die over een sociaal bemiddelaar beschikken of neem een kijkje in onze rubriek “contact”.

Voor welke problemen kan de hulp van de bemiddelaar worden ingeroepen?

Bijvoorbeeld: relationle problemen op school, schoolverzuim, moeilijkheden om zich in te zetten voor een levensproject, problemen om zich in te schrijven in één van de 5 schoolinrichtingen, thema’s rond geweld op school
(afpersing, knokpartijen ….).

Wat kan een schoolbemiddelaar doen?

Een ontmoeting hebben met de leerling of zijn ouders, de leden van het educatief team, de klas enz. om :

 • te luisteren naar de jongere die met moeilijkheden kampt;
 • samen met hem naar mogelijke oplossingen te zoeken en hem indien nodig bij te staan in de stappen die hij zet;
 • de contacten te verzorgen tussen de school, de ouders en externe partners die de jongere kunnen helpen; bemiddelingen voor te stellen. Deelnemen aan de organisatie en/of animatie van een schoolproject en het coördineren.

Moet de schoolbemiddelaar het beroepsgeheim bewaren ?

Ja

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |