ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Preventie van conflicten > Het lokale bemiddeling

Het lokale bemiddeling

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Het lokale bemiddelingsteam stelt je een bemiddeling voor als je een conflict hebt met een buur, een kennis, met je partner of binnen je gezin.

Het multidisciplinaire team is gedecentraliseerd en blijft tot je beschikking ongeacht de wijk waar je woont.

Lokale bemiddeling, wat is dat ?

Wij hebben vastgesteld dat de gerechtelijke autoriteiten (politie - parket) jaarlijks een aantal dossiers ontvangen over kleine overtredingen. Sinds enkele maanden stellen we een gerechtelijke overconsumptie vast. De burgers dienen een klacht in omwille van conflicten, soms van burgerlijke of commerciële aard, in de hoop dat het gerecht hun geschil zal oplossen. De lokale bemiddeling treedt op in deze conflicten en functioneert als een nieuwe manier om geschillen op te lossen. De bemiddeling treedt ook op als er geen klacht werd ingediend en probeert zowel de dader als het slachtoffer te responsabiliseren.

Hoe gaan we tewerk ?

Zoeken naar een oplossing in een welbepaald en vertrouwelijk kader. Via een dialoog wordt wederzijds respect gewaarborgd;
Met de hulp van een onpartijdige professional (die niet oordeelt of partij trekt).

Met welk doel ?

  • herstel van de relatie
  • minnelijke schikking
  • de conflictstof wegnemen
  • gevoel van tot rust komen
x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |