ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Algemene coördinatie > Human Resources

Human Resources

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De activiteiten van de afdeling “human resources” kunnen in drie grote categorieën worden onderverdeeld:

  • De sociale relaties die betrekking hebben op het beheer van de overleg- en onderhandelingsorganen, enz.
  • De industriële relaties die de acties omvatten die in samenwerking met het sociaal secretariaat worden uitgevoerd (met inbegrip van de payroll, de juridische en administratieve aspecten enz.).
  • De Human Resources in strikte zin die alle activiteiten van transversale aard omvatten zoals personeelsbeheer, carrièreplannen en vaardigheden, opleidingen enz.

Tot de afdeling « Human Resources » behoren eveneens:

  • Centrum van vaardigheidoriëntering
  • De cel “ stressbeheersing ”

Zie ook: Jobs-

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |