ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael zoekt de vzw BRAVVO (...)

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael zoekt de vzw BRAVVO een administratief en logistiek assistent voor de wijkantenne (M/V)

De administratief en logistiek assistent rapporteert aan de verantwoordelijke van de socio-economische acties. Hij is belast met het logistieke beheer van de antenne. Hij voert ook administratieve taken uit.

Taken:
-  de antenne openen en de vergaderruimten voorbereiden die ter beschikking worden gesteld van socio-economische partners, plaatselijke verenigingen of inwoners;
-  de reservatieplanning van deze ruimten beheren;
-  de zalen na gebruik opruimen en in hun oorspronkelijke staat herstellen;
-  de interne uitleendienst of terbeschikkingstelling van materiaal beheren;
-  kleine werken en reparaties uitvoeren;
-  de aanvragen van werkzaamheden doorgeven aan de bevoegde gemeentediensten en instaan voor hun opvolging;
-  de post ontvangen en verdelen;
-  de documentatie beheren die in de onthaalruimte ter beschikking wordt gesteld van het publiek
-  verbruiksgoederen bestellen (water, koffie, onderhoudsproducten)

Profiel
-  Diploma hoger secundair onderwijs
-  Zin voor contact en communicatie
-  Zin voor initiatief
-  In staat om autonoom te werken
-  Georganiseerd
-  Polyvalent
-  Informaticakennis (Word, Excel enz.)
-  Kennis van de tweede landstaal;
-  Gemotiveerd door de waarden van sociale samenhang en multiculturalisme van Bravvo en de dienstverlening aan het publiek.

Wij bieden:
-  Een motiverende werkomgeving.
-  Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (1 jaar), voltijds.
-  Een bezoldiging volgens de loonschalen van de Stad Brussel (niveau C), relevante ervaring wordt in aanmerking genomen.

Indien dit profiel u aanspreekt, stuur dan uw cv en uw motivatiebrief per e-mail naar jobs chez bravvo.org, met de vermelding “Administratief en logistiek assistent”. Kandidaturen zonder deze vermelding worden niet in aanmerking genomen.

[*Afsluitingsdatum: 02/12/20145*]

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |