ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Algemene coördinatie > Interne evaluatie

Interne evaluatie

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De tak « Intern Evaluatie » is verantwoordelijk voor de permanente kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie (effectenmeting, methodologische ondersteuning) van de verschillende projecten en acties uit het contract.

De evaluatie gebeurt op permanente basis en collegiaal met de personen die voor het contract werken. De evaluator staat dus als persoon niet alleen in voor de evaluatie van de uitvoering van het contract.
Als evaluatiecoördinator is hij wel de referentiepersoon van de FOD Binnenlandse Zaken.

Deze werkte niet alleen mee aan de verschillende activiteitenverslagen (vzw, Gewest, Grootstedenbeleid) en de opvolging van projecten, de cel had als belangrijkste opdracht van het jaar de uitwerking van de Lokale Veiligheidsdiagnose. Ook de referentiedocumenten werden samengesteld (deontologische code, bemiddelingsprocedure in het kader van de administratieve boetes e.d.).

De tak « Intern Evaluatie » omvat ook:

  • Diefstalpreventie
  • Nota Bene : Toezichtcel tegen schoolverzuim

EVALUATION INTERNE
37 rue de La Caserne
1000 Bruxelles

- Coordination
Tel : 02/279.65.11
Fax : 02/279.65.09
Thierry Hendrickx, évaluateur interne
Frédérique Vissers, évaluatrice interne adjointe
Laure Mesnil, évaluatrice interne adjointe

- DIEFSTALPREVENTIE
Tel. : 02/279.65.13
Sara Visée, preventie adviseur

- Cellule de veille "décrochage scolaire"
Tel. : 02/279.65.15 - celluledeveille.bxl chez gmail.com
Céline Van Pottelbergh, chargée de projet
Katy Latran, chargée de projet adjointe
Rahma Chihi, assistante sociale

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |