ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Nieuws > Nieuw in de wijk Anneessens: Bravvo vzw verhuist zijn hoofdzetel

Nieuw in de wijk Anneessens: Bravvo vzw verhuist zijn hoofdzetel

Bravvo zoekt nieuwe oorden op en verhuist zijn coördinatie en verschillende openbare diensten naar de Kazernestraat 37 in de wijk Anneessens. De Kazernestraat nummer 37 staat in rep en roer.

De dienst wegenwerken van de stad Brussel laadt de kartonnen dozen en de meubels uit terwijl de teams van GIAL, de informaticadienst van de stad, alle computers en telefoons opnieuw aansluiten. Sinds enkele weken schakelen ze de verhuis een versnelling hoger: allerlei soorten werkmannen slaan de handen in elkaar om het gebouw af te werken. De bedienden pakken hun materiaal uit en ontdekken hun nieuwe werkomgeving: de vzw BRAVVO (Bruxelles Avance, Brussel Vooruit) trekt in zijn nieuwe hoofdzetel.

De diensten die verhuizen zijn de volgende: De coördinatie van de vzw BRAVVO, de toezichtscel op het schoolverzuim Nota Bene en de coördinatie van de gemeenschapswacht.

Nieuwe openbare diensten

Het gebouw zal niet enkel het ’kantoor van Bravvo’ worden aangezien we er ook verschillende diensten aan de inwoners van de wijk zullen voorstellen:

 • Een digitale openbare ruimte – EPN – met ondersteuning en tips voor de gebruikers om zo de digitale kloof te dichten en zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot het internet en de allerlaatste technologieën;
 • Gratis diensten voor de inwoners:
  • Technopreventie (een dienst om u uw huis helpen te beveiligen)
  • Een bemiddelingsdienst voor conflicten,
  • Een dienst juridische bijstand,
  • Een toezichtscel op het schoolverzuim,
  • Beroepsvoorlichting door het centrum van vaardigheidoriëntering.

De bedoeling om het gebouw open te stellen voor de wijk en de gevolgen daarvan voor de levenskwaliteit in de stad wordt weergegeven door het ontwerp van het gebouw (creatie van een gedeeltelijk publieke centrale ruimte die open is naar de straat toe, wat nog geaccentueerd wordt door de grote ramen).

 • Het centrum op zich is een ruimte die ter beschikking gesteld zal worden van de wijk: er zal een vitrine geplaatst worden waar de diensten en de projecten aan de inwoners voorgesteld kunnen worden.
 • Het atrium en de verschillende vergaderzalen zullen onder meer gebruikt worden om tentoonstellingen, presentaties en seminaries te geven voor de wijk.
Ons nieuw algemeen telefoonnummer is: 02.279.65.00

En ons nieuw faxnummer is: 02.279.65.09

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |