ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Nieuws > Nous sommes Bruxellois - Wij zijn Brusselaars

Nous sommes Bruxellois - Wij zijn Brusselaars

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Het gaat goed met de Brusselse gezelligheid en het samenleven. De actualiteit verandert daar weinig aan. Dit is de vaststelling van de preventiecel tegen het radicalisme van de Stad Brussel. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar werd een videoclip van 2’30 gemaakt, die dat duidelijk weergeeft.

BRAVVO VZW 2016 from Bravvo Asbl Vzw on Vimeo.

Het gaat goed met de Brusselse gezelligheid en het samenleven. De actualiteit verandert daar weinig aan. Dit is de vaststelling van de preventiecel tegen het radicalisme van de Stad Brussel. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar werd een videoclip van 2’30 gemaakt, die dat duidelijk weergeeft.

« Sinds ik burgemeester van Brussel ben geworden, ben ik samen met de betrokken diensten de strijd aangegaan tegen de radicalisering van jongeren in bepaalde buurten, verklaart Yvan Mayeur. Er moet proactief actie worden ondernomen om dit fenomeen de kop in te drukken. Maar deze noodzakelijke maatregelen mogen er niet toe leiden dat de bevolking haar vertrouwen in ons verliest. Het is een gewaagde onderneming om voor een wereldstad die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan inwoners en meningen, één enkele Brusselse identiteit te definiëren. Met deze clip willen we aantonen dat de fundamentele waarden nog steeds door de meeste inwoners en gebruikers worden gedeeld. Ik denk vooral aan respect, nieuwsgierigheid en tolerantie ten aanzien van wie anders is».

De preventiecel tegen het radicalisme van de Stad Brussel stelt zich ten dienste van gezinnen en naasten van personen die dreigen te radicaliseren. De preventiecel kan ook informatie verschaffen aan teruggekeerde strijders of personen in conflictgebieden die naar België wensen terug te keren.

De preventiecel biedt een luisterend oor en verleent advies, in alle vertrouwelijkheid en discretie. Met uw toestemming kan het contactpunt u indien nodig doorverwijzen naar andere bevoegde instanties (psychologische, administratieve, medische, juridische, ... bijstand).

De preventiecel tegen het radicalisme organiseert ook informatie- en sensibiliseringssessies voor professionals in de Stad Brussel en verenigingen die met dit fenomeen te maken krijgen.

Meer info:
- De preventiecel tegen het radicalisme van de Stad Brussel
- Flyer Familie Preventiecel tegen het radicalisme - (PDF 143.7 k)

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |