ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Over BRAVVO > Onze acties

Onze acties

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Om dit preventiebeleid tot een goed einde te brengen rekent BRAVVO op de hulp van meer dan tweehonderd geëngageerde terreinmedewerkers. Zo kunnen in de vijf belangrijkste werkassen acties worden ontwikkeld in partnerschap met alle andere sociale en economische actoren (waaronder het OCMW).

De as Sociale preventie en burgerzin wil een specifieke opvolging aanbieden en in de mate van het mogelijke toegangsmogelijkheden verschaffen tot burgerschap en verantwoordelijkheidsgevoel. De projecten zijn even divers als gevarieerd: activiteiten voor een jongerenpubliek in achtergestelde wijken, opvang van daklozen, opvang van drugverslaafden via de partners, enz…

Naast de eerste as vinden we het team Preventie door alternatieve straffen en maatregelen. De dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen ( AGM ) begeleidt jongeren die tot alternatieve straffen zijn veroordeeld. De diensten van BRAVVO werken gecoördineerd samen om een alternatief voor te stellen dat het best is aangepast aan de inkohiering van de administratieve boete.

Preventie van conflicten.
Het preventiewerk dat de Stad Brussel uitwerkte zou nergens staan zonder de bemiddelaars. Zij proberen harmonieus samenleven in de Stad, de wijken, de scholen of in de relatie verhuurder/huurder te vrijwaren of te herstellen. Een jurist stelt je voor om juridische problemen buiten de gerechtelijke sfeer op te lossen.

Het luik Preventie door aanwezigheid in de wijken telt een vast team gemeenschapswachten. Met deze nieuwe veiligheidsfuncties wil men aanstootgevend gedrag voorkomen en opnieuw een aangename sfeer herstellen in de wijken door de openbare ruimte weer in het leven in te passen.

De projecten Preventie door de levenskwaliteit hebben tot doel de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren. Het gaat hier onder andere om huisvesting, de inrichting van de omgeving.

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |