ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Over BRAVVO > Onze opdrachten

Onze opdrachten

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De algemene doelstelling van onze vereniging is het veiligheidsgevoel verhogen als uitdrukking van de levenskwaliteit in onze Stad.
Artikel 4 van onze statuten laat ons toe om verschillende acties te voeren om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen.

Onze belangrijkste opdrachten zijn gebaseerd op de principes van de geïntegreerde preventie, van de verbetering van de stedelijke veiligheid en de strijd tegen de sociale uitsluiting, van de herwaardering van het leven in de stad en van de ontwikkeling op lange termijn.
De vereniging biedt ook politieke steun rond de thema’s van preventie en veiligheid en van stedelijke ontwikkeling.

Het maatschappelijk doel bepaalt dat de VZW te werk gaat via een geïntegreerde preventie, d.w.z. dat wij een aantal acties kunnen opzetten die de schakel vormen tussen situationele en sociale preventie. Wij zijn actief op het grondgebied van de Stad Brussel, met voorrang voor de wijken die, na diagnose, meer menselijke en financiële middelen vereisen.

De activiteiten van de VZW worden gesubsidieerd door het Veiligheids- en Preventiecontract ( Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en Ministerie van het Brussels Gewest) en het Grootstedenprogramma (Federale Overheidsdienst Sociale Zaken).

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |