ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Over BRAVVO > Onze statuten

Onze statuten

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Met het oog op transparantie kan u de statuten van de vzw BRAVVO on line lezen.

Afgevaardigd bestuurder
Voorzitter : Philippe CLOSE
Directeur : Veerle BERX

Bestuurders
Alain COURTOIS, Schepen
Faouzia HARICHE, Schepen
Karine LALIEUX, Schepen
Els AMPE, Schepen
Clémentine BARZIN, Schepen
Khalid ZIAN, Schepen
Catherine LEMAITRE, Gemeenteraadslid

Gemeenteraadsliden - Algemene Vergadering
Catherine LEMAITRE
Naima MAÂTI
Mounia MEJBAR
David WEYTSMAN
Mie-Jeanne NYANGA LUMBALA

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |