ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Jobs > Voor haar pijler Jeugd en Burgerzin is Bravvo op zoek naar een (...)

Voor haar pijler Jeugd en Burgerzin is Bravvo op zoek naar een Adjunct-verantwoordelijke (m/v)

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

De adjunct-verantwoordelijke moet de verantwoordelijke bijstaan en helpen bij het dagelijks beheer van de pijler

Verantwoordelijkheden:

-  Begeleiding van de teams op het terrein (methodologisch, pedagogisch aspect)
-  Communicatie
-  Ondersteuning van de transversaliteit
-  Back-up van de verantwoordelijke

Zijn/haar taken:

-  Deelnemen aan, leiden of mee leiden van de verschillende teamvergaderingen:
-  De werknemers ondersteunen bij het creëren, uitwerken en opvolgen van de projecten van de pijler (nadenken, methodologische bijdragen, …).
-  Zorgen voor een regelmatige aanwezigheid op het terrein.
-  In overleg met de verantwoordelijke de (individuele en collectieve) opleidingsplannen van de werknemers van de pijler uitwerken.
-  In zijn vakgebied interne of externe samenwerkingen tot stand brengen die van nut zijn bij de realisatie van de projecten van de pijler.
-  De werknemers van de pijler helpen bij het opstellen van teksten, memo’s, subsidieaanvragen, ... in overeenstemming met de projecten die de pijler uitvoert.
-  De werknemers begeleiden bij problemen waarmee ze worden geconfronteerd en hun zoektocht naar oplossingen.
-  Meewerken aan het proces voor de evaluatie van de projecten en de acties van de pijler.
-  Mee nadenken over de inhoud en de evolutie van de projecten.
-  Samenwerkingen binnen de pijler stimuleren en aanmoedigen, naast de transversaliteit in de acties/projecten van de verschillende diensten van de vzw.
-  Nota’s, projectfiches, memo’s, overzichten, ... opstellen.
-  Optreden als referentiepersoon bij afwezigheid van de verantwoordelijke.

Profiel

-  Master in humane wetenschappen.
-  Professionele ervaring als coördinator in de Jeugdsector
-  Minimum 3 jaar ervaring als teamleider
-  In staat om projecten en teams te leiden.
-  In staat om groepen te leiden .
-  In staat om individuen en groepen te coachen.
-  Redactionele vaardigheden.
-  Kennis van de institutionele communicatie, de plaatselijke verenigingen.
-  Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening.
-  Franstalig of Nederlandstalig, met minstens passieve kennis van de andere landstaal (schriftelijk en mondeling).

Wij bieden:

-  Een motiverende werkomgeving..
-  Een voltijds vervangingscontract.
-  Een bezoldiging volgens de barema’s van de Stad Brussel (niveau A), waarbij rekening wordt gehouden met relevante ervaring (onder bepaalde voorwaarden).
-  Indien u uw diploma in het buitenland behaald hebt, vragen wij u een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen, afgeleverd door één van de Gemeenschappen.

Als u zich in dit profiel herkent, aarzel dan niet om ons uw cv en een motivatiebrief te bezorgen via e-mail op jobs chez bravvo.org, met als referentie "adjunct-verantwoordelijke". Kandidaturen zonder vermelding van de vacature worden niet in aanmerking genomen.

Afsluitingsdatum: 30/06/2017

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |