ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Nieuws > Woninginbraak? 1 dag niet!

Woninginbraak? 1 dag niet!

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Nationale actiedag wil burger sensibiliseren rond inbraakpreventie : Op [**donderdag 11 december*] krijgt België een eerste nationale actiedag tegen woninginbraken: ‘1 dag niet’.

Het initiatief – gedragen door de overheid en de politie – moet burgers bewustmaken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraak.
Op de website [**www.1dagniet.be*] kan je je eigen initiatief posten en vind je tal van preventietips en originele ideeën van andere initiatiefnemers.
De vzw BRAVVO, dienst preventie van de Stad Brussel en de politiezone Polbru deelen actief aan deze initiatief mee.

Het idee achter ‘1 dag niet’ komt overgewaaid uit Nederland. Bedoeling is om burgers, buren, ondernemers, scholen, verenigingen... te laten nadenken over wat zij zelf kunnen doen om hun huis, straat of buurt veilig te houden. Dat kan gaan van aandachtig nagaan of al je ramen en deuren goed gesloten zijn, over het opstarten van een Facebookpagina met allerlei tips voor je eigen straat, tot een veiligheidswandeling in de wijk.
[**www.1dagniet.be*]

Op[** www.1dagniet.be*] kom je meer te weten over de campagne, kan je veilige initiatieven posten, de gloednieuwe app downloaden en allerlei preventietips vinden.
Vorig jaar noteerden we in België 75 123 woninginbraken, tot meer dan 200 feiten per dag. In 2014 verwacht de federale politie een status quo. Dat brengt – naast een groot onveiligheidsgevoel bij de slachtoffers – ook een maatschappelijke kost van ruim 350 miljoen euro met zich mee.

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |